Powered By Blogger

niedziela, 24 listopada 2019

Nowe wyspy na Indyku
Stanisław Bednarz


Tektonika płyt kontynentalnych nie gościła jeszcze, a jest okazja.

24 listopada 1984 roku Jezioro Malawi (inaczej zwane Niasa) w Afryce leżące na Wielkim Rowie Afrykańskim zostało uznane Parkiem Narodowym.

Jezioro Malawi jest przykładem jak pęka Afryka i kiedyś oddzieli się z niej kontynent jak to wcześniej miało miejsce z Madagaskarem. Jezioro Malawi jest jednym z głównych Wielkich Jezior Afrykańskich i leży w dolinie powstałej w pęknięciu afrykańskiej płyty tektonicznej. Basen jeziora zaczął tworzyć się już 8,6 miliona lat temu. Od swojego powstania w niektórych okresach jezioro wysychało, pozostawiając jedynie dwa stosunkowo małe, solankowe jeziora w miejscach, które obecnie stanowią głębię Niasy.

Wielkie Rowy Afrykańskie we wschodniej części Afryki obejmują zespół południkowo rozciągniętych rowów tektonicznych (ryftów). Jej charakterystycznym elementem są strome zbocza i dna częściowo wypełnione jeziorami. Rowy powstały na skutek oddalania się płyty afrykańskiej od płyty arabskiej i somalijskiej, co prowadzi do powolnego (natomiast bardzo szybkiego w skali czasu geologicznego) oddzielania się wschodniej Afryki.

Wielkie Rowy Afrykańskie powstały ok. 20 mln lat temu. Przedłużeniem Wielkich Rowów Afrykańskich jest rów Morza Czerwonego i Rów Jordanu. Długość całego układu Wielkich Rowów Afrykańskich od Syrii do Mozambiku wynosi 6 tys. km. Ich rozwój zaczął się około 35 mln lat temu w rejonie Morza Czerwonego, polegał na odsuwaniu się płyty litosferycznej, na której leży kontynent afrykański, od płyty Półwyspu Arabskiego i reszty Azji; postępował stopniowo ku południowi, gdzie wschodnia Afryka zaczęła się oddzielać od pozostałej części kontynentu około 15 mln lat temu.

Wielki ryft afrykański sprawi, że wschodnia część tego kontynentu się oddzieli. Półwysep Arabski oderwie się ostatecznie od Czarnego Lądu, podobnie Półwysep Somalijski.


Jezioro Malawi ma od 550 do 580 km długości i około 75 km szerokości w najszerszym miejscu. Największa występująca głębokość to 706 m i znajduje się w północnej części w miejscu głównej depresji jeziora. Linia brzegowa jeziora przebiega przez wschodnie Malawi, zachodni Mozambik i południową Tanzanię. Jezioro znajduje się około 350 km na południowy wschód od jeziora Tanganika będącego kolejnym z grupy Wielkich Jezior Afrykańskich. Park Narodowy Jeziora Malawi zlokalizowany jest na jego południowym brzegu w granicach państwa Malawi. Żyje tam wiele endemicznych gatunków ryb, głównie z rodziny pielęgnic będących kluczowym przykładem specjalizacji ewolucyjnej. Z tego względu park ten w 1984 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powierzchnia parku wynosi 94 km².