sobota, 16 marca 2019

Kopalniane tragedie
Stanisław Bednarz


Gdy omawiałem niedawno katastrofę w kopalni Kleofas w XIX wieku to mówiłem, że wtedy były duże ilości ofiar 110. Jak na dzisiejsze standardy to bardzo dużo, ale co powiecie państwo na 1099 ofiar. Tak było podczas katastrofy górniczej w kopalni Courrieres koło Lille we Francji – największa katastrofa górnicza w historii Europy. Wypadek zdarzył się 10 marca 1906 roku. W wyniku katastrofy zginęło 1099 górników, w tym wiele dzieci.

Katastrofa w Courrieres była drugim najtragiczniejszym wypadkiem w historii światowego górnictwa zaraz po katastrofie w chińskiej kopalni w Benxi w 1942 roku w wyniku której zginęło 1549 górników. Główną przyczyną katastrofy była eksplozja pyłu węglowego. Kopalnia była stara założona w 1852 roku. Wybuch spowodował zniszczenie szybów oraz zawalanie się stropów chodników.
Kopalnia w Courrieres nie była metanowa, z tego względu winą było zgromadzenie się znacznej ilości pyłu, którego wybuch spowodowały lampy oświetlające szyb. W chwili wybuchu w kopalni Courrieres stosowano oświetlenie składające się z lamp naftowych, dlatego właśnie eksplozję od zapalonych lamp uznaje się za główną przyczynę katastrofy…

Mimo że akcję rozpoczęto zaraz po katastrofie, utrudniało ją słabe przeszkolenie francuskich ratowników i brak nowoczesnego sprzętu oraz technik ratowniczych. 12 marca przybyły specjalnie wyszkolone korpusy ratownicze z Paryża, a następnego dnia specjalistyczna niemiecka brygada ratownicza, która miała znacznie większe doświadczenie. W kopalni w ciągu następnych dni udało się uratować wielu z pracujących wówczas górników.
Do 1 kwietnia wydobyto zaledwie 194 ciała górników, głównie dlatego, że większość szybów była zatamowana gruzem, a ówczesna technologia prymitywna. Setki kolejnych odniosły liczne obrażenia lub poparzenia wysokiego stopnia. 30 marca udało się wydobyć grupę trzynastu górników, którym udało się przeżyć ponad dwa tygodnie pod ziemią…
Ostatni ocalały górnik został wydobyty na powierzchnię 4 kwietnia. Eksplozja była szeroko opisana na łamach prasy. Relacje były obszerne Opinia publiczna była bardzo poruszona wielkością tragedii, stąd na masową skalę organizowano zbiórki pieniędzy na rzecz poszkodowanych. 18 marca rozpoczął się ogólnonarodowy strajk górników, jako protest przeciwko niskim standardom bezpieczeństwa, który sparaliżował kraj.