Powered By Blogger

sobota, 9 lipca 2022

Radioaktywny początek Antropocenu…

 

Beppy Bay w Japonii

David Nield

 

Radioaktywne cząstki w osadach pacyficznych mogłyby oznaczyć początki nowej epoki. Antropocen to nazwa, którą niektórzy naukowcy nadają obecnej epoce geologicznej, naznaczonej momentem, w którym działalność człowieka zaczęła wywierać znaczący wpływ na geologię i ekosystemy Ziemi – nie tylko poprzez zmianę klimatu.

Teraz naukowcy sądzą, że precyzyjnie określili początek Antropocenu dzięki konkretnym biomarkerom – materiałowi radioaktywnemu odkrytemu w osadach morskich i koralowcach w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, u wybrzeży Japonii.

Materiał ten pochodzi z testów atomowych przeprowadzonych w regionie w latach 50. XX wieku i reprezentuje wyraźną zmianę w środowisku oceanicznym.

Na podstawie zebranych danych zespół badawczy proponuje, że epoka Antropocenu rozpoczęła się w 1954 roku.

- Naszym zadaniem było znalezienie wyraźnych oznak promienistego opadu od lat 50. do 1963, kiedy testy w dużej mierze wstrzymano. Pobraliśmy próbki rdzenia z obszaru zatoki Beppy i są wyraźne ilości plutonu (Pu) z radioaktywnego fall-out-u – mówi geolog Yusuke Yokoyama z Uniwersytetu w Tokio w Japonii.

- Zdobyliśmy jednak również szkielety koralowców z wyspy Ishigaki na południowy zachód od Okinawy, które zawierały opad. Porównanie osadów z koralami pozwala nam dokładniej datować sygnatury, które widzimy w osadach.

To, co sprawia, że zbieranie i zestawienie tych próbek jest tak trudne, to fakt, że osady mogą być rozpraszane na dużym obszarze i bardzo łatwo przemieszczane przez prądy oceaniczne i inne czynniki. Oznaczało to, że kluczowe znaczenie miało porównanie osadów z koralowcami unieruchomionymi na miejscu.

W taki sam sposób jak drzewa, koralowce mają wyraźne pierścienie, które korelują z określonymi latami wzrostu. Chociaż nie dostarczają naukowcom tak wielu informacji o stanie wody, są dobrym uzupełnieniem materiału osadowego pod względem dat.

Do szczegółowego badania wycinków pobranych próbek osadów wykorzystano różne techniki analizy chemicznej, w tym akceleratorową spektrometrię masową (AMS), która wykorzystuje przyspieszone jony w celu identyfikacji poszczególnych izotopów w osadzie.

- Przeanalizowanie stężenia plutonu w naszych próbkach było trudne, ponieważ w omawianym okresie trzy tony plutonu zostały uwolnione do morza i atmosfery, ale te trzy tony rozproszyły się daleko i szeroko. Tak więc szukamy niewiarygodnie małych sygnatur - mówi Yokoyama.

 

Oficjalnie rzecz biorąc, epoka geologiczna, w której obecnie się znajdujemy, to Holocen – zaczął się on około 11.700 lat temu, a naukowcy z wielu dziedzin uważają, że główne zmiany, które zaobserwowaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, głównie wywołane przez ludzi, muszą zostać rozpoznane .

W tej chwili nikt tak naprawdę nie może zdecydować, kiedy powinien rozpocząć się Antropocen: być może rewolucja przemysłowa, czy początek wzrostu emisji dwutlenku węgla. Ale dla naukowców stojących za tym nowym badaniem jest wyraźny punkt, w którym się one rozpoczynają.

-Ta praca jest ważna nie tylko dla utrwalenia definicji Antropocenu, ale także dlatego, że pomyślne wykorzystanie naszej metody oznacza, że można ją również wykorzystać do ulepszenia modeli oceanicznych i klimatycznych, a nawet pomóc w zbadaniu przeszłych tsunami i innych zagrożeń geologicznych - mówi Yokoyama.

 

Badania zostały opublikowane w „Scientific Reports”.

Źródło - https://www.sciencealert.com/radioactive-particles-in-the-pacific-ocean-could-mark-the-beginning-of-a-new-epoch?fbclid=IwAR0xzAnrKg3ageNM9mhXhjxlO2abQaEa6qggSQyiBTYLtJrCjDJZMb7ws1Y

Przekład z angielskiego - ©R.K.F. Sas - Leśniakiewicz