niedziela, 14 maja 2017

Meteoryt Orgueil
Kalendarz meteorytów Orgueil – meteoryt kamienny, który spadł 14 maja 1864 roku w pobliżu miejscowości Orgueil we Francji. W meteorycie tym stwierdzono obecność 4% węgla. Poza tym zawierał minerały utworzone w wyniku działalności wody, takie jak: serpentyny i montmorillonity. Choć meteoryt Orgueil nie zawierał chondr, to ze względu na skład chemiczny i zawartość węgla jest zaliczany do chondrytów węglistych. (Wikipedia)

        "Nieziemskie skarby", Andrzej Pilski, Warszawa 1999, str.46,47, ISBN 83-7180-173-4
        "W niebo wpatrzeni", Willy Ley, Warszawa 1984, str.507, ISBN 83-06-00983-5

Stanisław Bednarz