sobota, 20 maja 2017

Odszedł od nas Wadim A. Czernobrow
Dr Wadim Aleksandrowicz Czernobrow (1965-2017) – rosyjski nieustraszony badacz, autor ponad 50 książek, naukowiec, lider KOSMOPOISKU odszedł od nas w wieku 52 lat po długiej i ciężkiej chorobie w Moskwie. Był on jeden z wiodących badaczy UFO i zjawisk paranormalnych w swym kraju i cieszył się zasłużona sławą w kraju i za granicą. 

Urodził się w Groznym (Czeczenia), szkołę średnią ukończył w Żirnowsku w Obwodzie Wołgogradzkim. Od 1980 roku zajmował się badaniem zjawisk anomalnych. 

Następnie wstąpił na Fizyczny Fakultet MGU im. Łomonosowa, ale po 1 roku przeniósł się na Aerokosmiczny Fakultet MAI im. Sergo Ordżonikidze.

W latach 1984-1985 służył w Wojskach Ochrony Pogranicza na radziecko-irańskiej i radziecko-tureckiej granicy.

W czasie nauki pracował jako ślusarz i monter w fabryce im M. W. Chruniczewa i dołączył do grupy ufologicznej F. J. Zigela. Od 1988 roku prowadził eksperymenty z ustaleniem lokalnych zmian tempa upływu czasu.

W 1992 roku ukończył MAI, jego praca dyplomowa dotyczyła projektu perspektywicznego systemu transportowego z nie-rakietowym silnikiem – „elektromagnetyczną powierzchnią roboczą”.  Zakończył on doktorat w MAI i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Pracował potem jako redaktor działu naukowego i technicznego gazety „Rossijskije wiesti” i w gazecie MAI „Propeller” pod pseudonimem Apogeum.

Od 1997 roku stanął na czele publicznego Stowarzyszenia Naukowo-Badawczego KOSMOPOISK. Pod Jego kierownictwem stowarzyszenie przedsięwzięło ponad 770 ekspedycji w celu polowego zbadania szerokiego spektrum szybkozmiennych, aperiodycznych zjawisk  i zagadek historycznych. Zasługi Wadima Aleksandrowicza w poszukiwaniach miejsc spadku ciał niebieskich przyznało nawet UNESCO. O rezultatach swych badań napisał On w swych 50 książkach i encyklopediach od 1993 roku. Swoją działalnością badawczą zainteresował On struktury Akademii Nauk, Ministerstwo Edukacji i służby specjalne, nie mając żadnego rządowego wsparcia finansowego i materialnego. W najtrudniejszych chwilach naszego kraju Jego energia, Jego pasja i Jego zdolności przyciągały i zapalały ludzi, dając tysiącom z nich sens życia.

Wadimowi wszystko to udawało się dzięki rodzinie i swym bliskim, bez wsparcia których Jego działalność nie byłaby tak energiczna, ale w ogóle byłaby niemożliwa. 

Strata to niepowetowana i nie będzie już takiego człowieka jak W. A. Czernobrow, ale Jego badania będą kontynuowane!

SNB KOSMOPOISK
Paul Stonehill

Przekład – ©Robert K. F. Leśniakiewicz