czwartek, 26 kwietnia 2018

Uran w Polsce
Dziś o najbardziej tajemniczym górnictwie to jest uranowym.

Mój kalendarz : 18 lat temu 24 kwietnia 2000 roku została otwarta podziemna trasa turystyczna o długości ok. 1200 m w Sztolni Kowary nieczynnej kopalni rudy uranu w Kowarach.

Kopalnia eksploatowana była w czasie II wojny światowej przez Niemców, po wojnie natomiast przez ZSRR. Prace wydobywcze zakończono w 1973. Przygotowana do zwiedzania trasa liczy około 1200 m chodników, komór i grot podziemnych. Okres aktywności górniczej przypada na lata 1948-1973. Początkowo wydobycie prowadzili Rosjanie.

Z jednym wyjątkiem polskie kopalnie uranu zlokalizowane były w Sudetach. Większość znanych przed II wojną światową złóż uranu odnaleziono w starych kopalniach rud metali: Kowarach, Miedziance k. Janowic Wielkich, Janowej Górze k. Stronia Śląskiego. Przed wojną z kowarskiej kopalni magnetytu wydobyto około 8 ton blendy uranowej.W Polsce rudę uranową wydobywano w pięciu kopalniach, z których cztery: w Kowarach, Kletnie, Radoniowie i Kopańcu zlokalizowane były w Sudetach, a tylko jedna poza nimi: w Rudkach k. Nowej Słupi w Górach Świętokrzyskich.

Największą i najdłużej (od 1954 do 1973 roku) działającą kopalnią uranu w Polsce była kopalnia "Wolność" w Kowarach. Należy pamiętać, że rejon Kowar stanowił nieprzerwanie od XII wieku obszar intensywnej działalności górniczej. Wydobywano tutaj rudy metali, głównie magnetyt i hematyt...

Dnia 15.07.1948 roku radzieccy geolodzy, badając aktywność starych hałd stwierdzili podwyższone promieniowanie gamma. Już w tym samym roku rozpoczęto eksploatację rud uranu z hałd i starych sztolni. W sumie wykonano 37 km wyrobisk, w tym 3 szyby, 27 sztolni oraz wiele wyrobisk bocznych... Ze względu na znaczne wyeksploatowanie złoża w marcu 1953 roku zakończono w Kletnie wydobycie uranu. Z mniejszych kopalń należy wymienić położony k. Gryfowa Śląskiego Radoniów, oraz Kopaniec k. Jeleniej Góry. Oprócz tego znanych jest wiele złóż uranu, nigdy nie eksploatowanych - m.in. w Rudawach Janowickich, Miedziance k. Janowic Wielkich, Grzmiącej k. Głuszycy, Wojcieszycach, Wałbrzychu.

Od 1973 roku, tj. od zamknięcia kopalni w Kowarach, w Polsce nie wydobywa się rud uranu. Według niektórych źródeł wydobyto (w przeliczeniu na uran metaliczny) 650 ton, według innych 850 ton. Początkowo wysyłano za wschodnią granicę nie przetworzony urobek, dopiero w 1968 roku zaczęto przerabiać i wzbogacać rudę uranową w Zakładach R-1 w Kowarach.

W Dolinie Białego tuż nad Zakopanem, znajduje się otwór starej sztolni. Podobno W latach 50. XX wieku dolina była zamknięta i strzeżona przez radzieckich żołnierzy. Podobno wydobywano tu rudę uranu. Do dziś w sztolni występuje wysokie stężenie promieniotwórczego radonu.

Opracował – Stanisław Bednarz