czwartek, 3 maja 2018

Z archiwum Bronisława Rzepeckiego (10)
Zdjęcie Obiektu Dziennego wykonane na Węgrzech. 
Brak bliższych danych odnośnie miejsca, czasu i autora tego zdjęcia...