czwartek, 20 kwietnia 2017

RMS „Titanic” = tytaniczny przekręt? (4)

Ad. 11. Różnica w oknach na Pokładzie B na Titanicu. Także w czasie wodowania Titanica, wszystkie okna Pokładu B były rozmieszczone równomiernie, natomiast w czasie jego dziewiczego rejsu były one rozmieszczone nierównomiernie, dokładnie tak jak na RMS Olympic

Ten argument jest często przytaczany obok argumentu o różnej ilości iluminatorów na lewej burcie Titanica. I pytanie jest to samo. RMS Titanic był już w czasie budowy zaplanowany jako ulepszona wersja swego starszego sister-ship, czyli RMS Olympic. Różnice w ilości iluminatorów na Pokładzie B pomiędzy czasem wodowania a pierwszą podróżą została wyjaśniona przez jedna z kluczowych różnic pomiędzy obydwoma statkami: zamiast promenady jak na Pokładzie B Olympica, zrobiono dwie prywatne werandy i dwie luksusowe kabiny na Pokładzie B Titanica, stąd właśnie ta zmiana wyglądu Pokładu B i konfiguracji bulajów.

 Kapitan Smith z oficerami Titanica na tle sterówki

Ad.12. Różnice w łączeniu poszycia lewej burty. RMS Olympic miał pionowe przyłączenia do swego kadłuba lewoburtowej kluzy kotwicznej, podczas kiedy RMS Titanic nie miał jej w czasie budowy. Zdjęcia po katastrofie Olympica pokazują, że połączenie to znikło, i że faktycznie jest to Titanic

W kolejnej próbie znalezienia fotograficznych niekonsekwencji w celu podtrzymania teorii spiskowej wyciągnięto trudny do zauważenia fakt. Zwolennicy powołują się tutaj na trzy zdjęcia. Są to: Iº – zdjęcie RMS Olympic w stoczni Harland & Wolff zrobione kiedy statek stał w doku Thompsona Gravinga w 1911 roku, które ukazuje statek mający pionowe złącze płyt poszycia, tuż przy rurze szczękowej kluzy kotwicznej. IIº - na drugim zdjęciu RMS Titanica, kiedy był on cumowany w 1911 roku i nie miał tego spawu koło kluzy, i IIIº - na zdjęciu Olympica, które zrobiono w 1912/13, po katastrofie Titanica ukazane jest to, że ten statek nie miał wspomnianego spawu. Wszystko to stało się dla stronników STD argumentem ZA tym, że był to Titanic, chociaż imię Olympic jest doskonale widoczne po obu stronach kadłuba.

Musimy przede wszystkim ustalić, że istniały różnice pomiędzy oboma statkami. Według książki Steve’a Halla i Bruce’a Beverindge’a pt. „Titanic czy Olympic, który statek zatonął?” Olympic miał zupełnie inne pokrycie płytami poszycia przy kluzach kotwicznych. Tak naprawdę nie ma żadnego problem, a różnice wynikają jedynie z innego kąta ustawienia statku i jego oświetlenia.

Kapitan Smith na tle sterówki Titanica

Ad. 13. Odbarwione poszycie Titanica. Zdjęcia wykonane Titanicowi w Southampton na krótko przed wyjściem w dziewiczy rejs ukazują wielki płat odbarwionego poszycia, jakby był on świeżo zamalowany farbą, która nie pasowała kolorem do oryginalnej i to dokładnie w tym samym miejscu kadłuba, w które RMS Olympic został uderzony przez HMS Hawke.

Spójrzmy na te dwie fotografie i porównajmy je. Nie widzę tam żadnego wiarygodnego dowodu na odbarwienie, co przemawiałoby za pracami naprawczymi. Kazda zmiana barwy może być wytłumaczona zmianami warunków oświetlenia i/albo niedoskonałością techniki fotografowania. Nie ma tu niczego, co świadczyłoby za teorią spiskową.


Ad. 14. Sterówka na RMS Olympic nie była skrzywiona. Chociaż sterówka na RMS Olympic została zbudowana tak, by pasowała do krzywizny dziobu, zdjęcie wykonane z wierzchołka wysokiej bramy wydaje się ukazywać prostą ścianę sterówki, dokładnie tak jak pokazano na wcześniejszych rysunkach statku.

A to pozwala mniemać, że sterówka Olympica była raczej prosta, a nie wygięta – jak to widzimy na wraku Titanica. Jednakże problem z tym argumentem polega na tym, że kiedy zwodowano statek, sterówka jeszcze nie była zbudowana. To, co widzimy na zdjęciach jest w rzeczywistości prosto zbudowanym pokładem kwater oficerskich. […]

Sterówka Olympica w 1912 roku została zbudowana łukowato na froncie, podczas kiedy na Titanicu była prosta – co widać choćby na zdjęciu kapitana Smitha i oficerów Titanica. To widać dokładnie na zdjęciach wraka statku zrobionych przez badaczy głębin. („Ghost of the Abyss”, Walt Disney Pictures i Walden Media.) 

Należy dodać, że po katastrofie Titanica, sterówka Olympica została zmieniona na prostą, jako jeden z wielu zmian i ulepszeń zrobionych w czasie remontu w latach 1912/13.


Ad. 15. Tablice z nazwą statku były przymocowane nitami, a nie przyspawane. Jako że spawanie jeszcze nie było wynalezione, w zwyczajach White Star Line było wygniatanie czy wycinanie nazwy statku jej liniowców w płytach poszycia, a nie mocowanie tablic nitami. Jednakże oba statki: RMS Olympic i RMS Titanic miały tablice z nazwami przynitowane do burt… - a więc co one przykrywały? 

Zdjęcia Titanica wychodzącego na próby morskie

Jest to jeden z nieudokumentowanych nigdzie i nie mających pokrycia w faktach zarzutów. Tak zatem Iº - najpierw trzeba powiedzieć, że spawanie wynaleziono i zastosowano jeszcze w XIX wieku, zanim zbudowano obydwa statki. IIº - prawdą jest, że zarys każdej litery był wyryty w płycie poszycia i wypełniony kolorem – złotym lub żółtym. Taki był standard w praktyce White Star Line. Jednakże nie ma najmniejszego dowodu na to, że RMS Olympic i RMS Titanic miały tablice z nazwami przynitowane do płyt poszycia. Jest to demonstracyjnie fałszywa informacja. W rzeczywistości, zarysy liter są widoczne na częściach wraka, i ocalały tender pasażerski[1] White Star Line SS Nomadic, zbudowany w tym samym czasie co Olympic i Titanic, ukazuje dokładnie ten sam proces. Nie było żadnych tablic z nazwą statku, które by można było wymienić, imię było literalnie wyryte na statku i wypełnione farbą.


Ad. 16. Brak promocji reklamowej Titanica. Historyków zawsze zdumiewało to, że Titanic nigdy nie był tak rozreklamowany, jak to zrobiono w przypadku Olympica. „To był taki całkiem cichy romans…” 

To prawda. Ale nie jest to żadna rewelacja dla Czytelnika, który choć trochę interesował się tą sprawą. RMS Olympic był pierwszym, który został zwodowany i okrzyknięty największym i najbardziej luksusowym statkiem świata. Kiedy miała miejsce pierwsza podróż Titanica, Olympic pływał już od roku. Chociaż Titanic przewyższał swój sister-ship długością. Nie była to aż taka wielka nowina, a publiczność nie była zainteresowana jego dziewiczym rejsem za bardzo, jak rejsami Olympica. W tym czasie miał miejsce strajk w kopalniach węgla, Olympic stał na stoczni remontowej, a Titanic nie miał pełnej obsady pasażerów. Nie mówiono o nim nic nowego. I dopiero kiedy zderzył się z górą lodową w niejasnych okolicznościach, to dopiero zwróciło nań uwagę mediów. A że nie było wielu zdjęć z wodowania Titanica, to posłużono się zdjęciami bliźniaczego Olympica w doniesieniach prasowych, co spowodowało takie dziwne perturbacje w następnych latach i dało pożywkę stronnikom Spiskowej Teorii Dziejów - STD.


CDN.


[1] Niewielki statek obsługujący wielkie liniowce w portach. SS Nomadic obsługiwał obydwa wielkie liniowce RMS Titanic i RMS Olympic. Ostatnim obsłużonym przezeń statkiem był RMS Queen Elizabeth w 1968 roku.