środa, 5 kwietnia 2017

Czy UFO wchodzą i wychodzą z naszej atmosfery? (3)Start rakiety z wysokości orbity


Regulaminy, instrukcje, przepisy, dyrektywy i podręczniki


Istnieje wiele publikacji sygnowanych przez NORAD, STRATCOM i stare Dowództwo Sił Kosmicznych (SPACECOM), które są bardzo interesujące. Niestety, wiele z nich jest utajnionych, a zatem całkowicie niedostępnych, albo dostępnych po ciężkim ocenzurowaniu bądź przeredagowaniu.

Najwcześniejsze publikacje w jakich mamy odnotowane UCTs to przestarzały Regulamin SPACECOM zatytułowany „US 55-12 Space Surveillance Network Operations” z dnia 1.VI.1992 roku. Wersja ta jest bardzo przeredagowana, tym niemniej zawiera informacje dotyczące studiów nad możliwością wykrywania UFO w przestrzeni kosmicznej. Na 191 stronach i zaklasyfikowany jako TAJNE, o „wielu źródłach”, brytyjski badacz dr Armen Victorian krótko pisze o jego zawartości w 1996 roku po zabezpieczeniu kopii. Rozmawiałem kilka razy z Armenem ale nie zdradził sekretu jak załatwił sobie te dane ze źródeł wywiadowczych. Jawne paragrafy tego Regulaminu są nadal bardzo interesujące. Na pierwszej stronie czytamy:

Regulamin ten reguluje politykę i prowadzenie operacji światowej sieci SSN. Ma on zastosowanie dla Kwatery Głównej US SPACECOM, dowództw komponentów: Kwatery Głównej Dowództwa Sił Powietrznych i Kosmicznych (HQ AFSPACECOM), Dowództwa Sił Kosmicznych US Navy (HQ NAVSPACECOM) i Dowództwa Sił Kosmicznych Wojsk Lądowych (HQ USARSPACE); Centrum Wywiadu Kosmicznego (SSC) i Alternatywnego Centrum Wywiadu Kosmicznego (ASSC) oraz placówek SSN…  

6-miesięczne podsumowanie doniesień o UCT zawiera masywną listę tysięcy obserwacji UCT na wydrukach komputerowych liczących niemal setkę stron. Raporty o wykryciu UCT zdarzały się bardzo często – czasami do 12 dziennie. Owe UCT były wykrywane przez naziemne i orbitalne stacje radarowe. Lista tych UCT zawiera także długość i szerokość geograficzną tych obserwacji na całej Ziemi. Wiele z nich dotyczy obserwacji nad Biegunami, potem zmierzają one nad lądy i do całej serii baz. 

Źródłem listy załączonej [do Regulaminu] jest „The Uncorrelated Target Processing Handbook” z dnia 16.II.1993 roku. Liczy on sobie 24 strony i jest podpisany przez płk USAF Owena E. Jensena – dowódcę 73. Grupy Kosmicznej, a wydany przez kpt. G. L. Wilsona. Agencje najprawdopodobniej zostały zamknięte i ponownie aktywowane pod innymi nazwami odkąd stały się „celami-duplikatami”: 

Płk USAF Owen E. Jensen

  •  Oddział 1, 73. Grupy Kosmicznej – San Vito dei Normanni k./Brindisi AS, Włochy; Tyndall, FL i Ent AFB, CO.
  • Oddział 2, 73. Grupy Kosmicznej – Baza RAF w Fetwel, Wk. Brytania
  •  Oddział 3, 73. Grupy Kosmicznej – Misawa AFB, Japonia
Są to: UCT Bliskie Ziemi i UCT z Głębokiego Kosmosu. Te pierwsze są następnie skierowane do kategorii SIGNIFICANT i NONSIGNIFICANT, w zależności od rozmiarów i potencjalnego payloadu. 

Dziwne jest to, że wszystkie informacje dotyczące UCT z Głębokiego Kosmosu są utajnione w interesie bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście obiekty te nie mogą być uważane za wrogie ICBM ale najbardziej za statki kosmiczne Obcych. Te UCT Bliskie Ziemi mogą być szybko zidentyfikowane przy pomocy systemu IFF podobnego do używanego powszechnie systemu identyfikacji „swój – wróg”. Statek kosmiczny Obcych przybywający z głębokiego kosmosu może być wrogim, a co za tym idzie może zostać ostrzeżony, czy nawet zaatakowany przez Ziemskie Siły Obrony. 

Wygląda na to, że ilość UCT w naszej atmosferze wciąż zwiększa się. Odlegli obserwatorzy wskazują, że istnieje co najmniej tuzin baz Obcych, które namierzyli oni na Kolonii Ziemia. 

Kilka baz Obcych znajduje się także na Księżycu. Ziemia jest uważana za najlepszy świat w tej części Układu Słonecznego, na której znajduje się woda, wiele typów pożywienia, minerałów i zabawy. Są także wskazówki co do tego, że kilka narodów ma porozumienia co do produkcji różnych produktów i wymiany ich za informacje technologiczne z różnymi EBE.

I tak np. Rosja wyprzedza USA w wyścigu kosmicznym, Chiny i Indie wysyłają próbniki kosmiczne na Księżyc. Administrator NASA James Webb w „National Security Action Memo No. 271” odkrywa, że „istnieje kooperacja z ZSRR w zakresie UFO i opanowania przestrzeni kosmicznej”, a datowane to jest na 12.XI.1963 rok! 

Istnieją także przesłanki na toczącą się wojnę kosmiczną z niepożądanymi ET, którzy rozprzestrzeniają się militarnie i kolonizują różne planety. Mamy kilka doniesień o statkach kosmicznych Obcych, które zestrzelono lub zostały poważnie uszkodzone przez nasze radary, broń czy ziemską pogodę.

Instalacje radiolokacyjne w bazie RAF Feltwell-Radomes, Wk. Brytania

Na szczycie krateru Halekala, HI, znajdują się instalacje GEODSS.
Jednostki AN/FSQ Ground-Based Electro-Optical Deep Space Surveillance (Naziemne Elektrooptyczne Rozpoznanie Głębokiego Kosmosu), to są: 

  • Oddział nr 1, 21. Grupy Operacyjnej z poligonu White Sands Missile Range, NM
  • Oddział nr 2, 21. Grupy Operacyjnej, Diego Garcia AFB na Oceanie Indyjskim
  •  Oddział nr 3, 21. Grupy Operacyjnej na Maui, HI.

Celem ich misji jest kosmiczny zwiad w celu wykrycia, śledzenia i identyfikowania ponad 2500 obiektów na orbitach w głębokim kosmosie. Prowadzona jest fotometryczna identyfikacja obiektów kosmicznych. Apertura teleskopu – 40 in/101,6 cm, zasięg - 3000-22.000 mi/4500-35.200 km.


Od edytora


UCT wlatują i wylatują z ziemskiej atmosfery i są wychwytywane 2-12 razy dziennie. Rozpoznane cele stanowią różne typy kosmozłomu śledzonego i trzymanego w komputerach Sił Powietrznych, podczas gdy UCT pozostają nierozpoznane. Nasza Ziemia jest oazą w Kosmosie i Obcy z UFO zatrzymują się na niej w celu zaopatrzenia, odpoczynku czy rekreacji. Jako część bieżącej inicjatywy w celu transformacji amerykańskich sił zbrojnych, w dniu 26.VI.2002 roku, Sekretarz Obrony Donald Rumsfeld ogłosił, że US Space Command zostanie włączone do US STRATCOM.            


Przekład z angielskiego - ©Robert K. F. Leśniakiewicz