czwartek, 27 kwietnia 2017

26 kwietnia 1803 roku w L’Aigle…Fragment meteorytu L'Aigle


Jeszcze do końca tego oświeconego XVIII wieku żaden z szanujących się uczonych nie śmiał się wypowiedzieć, że niektóre kamienie znajdowane na polach nie są ziemskiego pochodzenia. Przeważał pogląd, że kamienie nie mogą spadać z nieba, bo nie ma w nim kamieni. Wszystko to zmieniło się od dnia 26.IV.1803 roku.

L'Aigle – to meteoryt kamienny należący do chondrytów typu L6, który spadł 26 kwietnia 1803 roku w miejscowości L'Aigle w regionie Dolna Normandia we Francji. Meteoryt L'Aigle spadł w postaci deszczu meteorytowego. Na miejsce spadku Francuska Akademia Nauk wysłała Jean-Baptiste'a Biota w celu zbadania zjawiska. Po raz pierwszy stwierdzono wtedy pozaziemskie pochodzenie meteorytów. Wcześniej zjawiska upadku „kamieni z nieba” traktowano bardzo sceptycznie. (Wikipedia)

Od tego czasu z oporami, ale zwycięsko, pogląd o istnieniu meteorytów i ich spadkach na Ziemię utorował sobie drogę w nauce. Co więcej – pojawiły się katastroficzne teorie o impaktowym pochodzeniu astroblemów – kraterów uderzeniowych powstałych wskutek upadku meteorytów na Ziemię i drastycznych zmian geofizycznych, które one generowały w historii naszej planety.

Opracował – Stanisław Bednarz