sobota, 10 marca 2012

Żądłem w rząd!GINĄ PSZCZOŁY! ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO! OCALIĆ TRADYCYJNE NASIONA.

15 marca o godzinie 12.00 rusza spod Kolumny Zygmunta w Warszawie 'MARSZ W OBRONIE PSZCZÓŁ' organizowany przez polskich pszczelarzy.

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO włącza się do MARSZU z hasłami: 'GINĄ PSZCZOŁY! ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO!  NATYCHMIASTOWY ZAKAZ DLA MON 810 I AMFLORA! OCALIĆ TRADYCYJNE NASIONA!'
Chcemy wspólnie z pszczelarzami uświadomić społeczeństwu, że genetycznie zmodyfikowane uprawy (GMO) oraz dopuszczone przez Rząd RP środki chemiczne stosowane w rolnictwie powodują wymieranie pszczół, rujnują tradycyjne i ekologiczne rolnictwo, pszczelarstwo oraz zdrowie Polaków.

Polacy nie chcą GMO i od dawna domagają się, by Rząd RP, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak:  Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadził w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce; w tym szczególnie NATYCHMIASTOWY ZAKAZ DLA genetycznie zmodyfikowanych: kukurydzy MON 810 i ziemniaków AMFLORA!

Brak woli politycznej Rządu RP i ciągłe wprowadzanie w błąd społeczeństwa, że nie ma możliwości wprowadzenia zakazu upraw GMO, zmusił nas do podjęcia tej akcji pod hasłem: ''ŻĄDŁEM w RZĄD!'' To hasło, które - mamy nadzieję - obudzi polityków, uświadomi  im, że zostali wybrani, aby reprezentować interesy polskiego społeczeństwa, a nie ponadnarodowych korporacji.

Nie pozwólmy, by obce korporacje, które prowadzą w naszym kraju coraz intensywniejszy lobbing, niszczyły polskie pasieki, polskich rolników, piękną polską przyrodę I NASZE ZDROWIE! PLAKATY i więcej informacji: http://festiwalstopgmo.pl/

KONTAKT:
Edyta Jaroszewska  - Nowak, tel: 609645386, e-mail: edytaj66@tlen.p l Jadwiga Łopata, tel.: 33 8797 114, e-mail: jadwiga@icppc.pl  Lena Huppert, tel.: 502085840, e-mail: lenahuppert@wp.pl  
Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" reprezentuje tysiące obywateli, http://www.polska-wolna-od-gmo.org
UWAGA!
PROGRAM MARSZU I KONTAKT DO ORGANIZATORÓW MARSZU:

DODATKOWE INFORMACJE:
Przedstawicielka Departamentu Prawa UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiając ostatnio, na debacie u Prezydenta, prawne uwarunkowania wprowadzenia zakazu upraw GMO w Polsce w zgodzie z przepisami UE również stwierdziła, że do tej pory ani Ministerstwo Rolnictwa, ani Ministerstwo Środowiska nie było zainteresowane skorzystaniem z tych możliwości.

Domagamy się także prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi, które są dorobkiem pokoleń rolników i pszczelarzy. Są naszym wspólnym dobrem. Takie ograniczenia są w projekcie ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) która jest obecnie w Sejmie. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: ''...Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków... Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%..."

Pamiętajmy, że 84 % gatunków roślin i 76% produkcji żywności w Europie zależy od zapylania przez pszczoły.  Szacuje się, że pszczoły przynoszą unijnej gospodarce ponad 15 mld euro. Bez nich nie będzie miodu, jabłek, ogórków, pomidorów, oleju rzepakowego, kaszy gryczanej,  nie będzie naturalnego jedzenia.

MÓWIMY STOP AGROCHEMII!!! ŻĄDAMY ZAKAZU UPRAW GMO!!!  - Jak ma to miejsce w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Rosji i wielu innych europejskich krajach.

* * *

Od siebie dodam tylko tyle – śmierć pszczół, to śmierć naszej cywilizacji. Tak powiedział Albert Einstein i każdy, kto choć trochę ma pojęcie o mechanizmach działania biosfery przyzna mu rację.