środa, 9 listopada 2011

I znowu nam kogoś nie stanie…Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 8.11.2011 odszedł od nas na zawsze nasz wielki Kolega i Przyjaciel Włodek Lewandowski. Będzie go nam brakować.

Zawsze podziwialiśmy jego energię, wytrwałość i pasję z jaką poświęcał się Nieznanemu i tak było do ostatnich dni. Wspomnijmy dziś Jego sylwetkę:

Był prekursorem ruchu ufologicznego w Poznaniu. Początki jego zainteresowań tematyką ufologiczną sięgają lat 60 tych. W swoich zbiorach posiadał unikalne dziś już książki o tematyce ufologicznej, paleoastronautycznej, wszystkie kwartalniki NOL, Nieznanego Świata. Materiały te stanowiły kiedyś tzw. „wiano”, którym należało się wykazać aby zostać członkiem Klubu Kontaktów Kosmicznych (KKK) założonego przez Lucjana Znicza, do którego należał także Włodek.

Był założycielem i Prezesem Poznańskiego Klubu Badań i Popularyzacji NOL w 1984 r. utworzonego przy współudziale Bronisława Rzepeckiego. W okresie działalności Klubu organizował wiele spotkań i prelekcji dla mieszkańców Poznania. W roku 1983 jako jedyny mieszkaniec Poznania, był uczestnikiem I Ogólnopolskiego Zjazdu Ufologicznego w Krakowie.

    W latach 1990-2010 aktywnie uczestniczył w spotkaniach Poznańskiej Grupy Ufologicznej w Domu Kultury Jagiellonka. Swych zainteresowań nie koncentrował wyłącznie na UFO; zawsze mówił, że zjawisko studiować należy łącznie z wieloma dziedzinami naszego życia. Był jednym z wielkich ale i nielicznych entuzjastów, których  interesuje nie tylko samo zjawisko UFO ale dociekanie czym ono jest. Jak powiedział kiedyś:

 „...Mimo wielu lat badań nieznanych zjawisk, w tym UFO,  niewiele posunęliśmy się do przodu. Wciąż tylko możemy jedynie przypuszczać, że w Kosmosie istnieją  inne cywilizacje ale tak naprawdę – to wciąż tylko przypuszczenia. Chciałbym dożyć czasu, gdy nauka zbliży nas do wyjaśnienia wielu obserwowanych fenomenów, gdy będzie już wszystko wiadomo...”

Mówi się, że człowiek żyje tak długo jak żyje pamięć o Nim. My o Tobie Włodku nigdy nie zapomnimy.

Zygfryd Świerkowski