piątek, 7 listopada 2014

Anomalna wioskaAleksiej Iwanowicz Gonczarow ze Szczigri k./Kurska


W Kurskiej Obłasti znajduje się anomalne miejsce – wieś Uszakowo. W 1999 roku w jednej z miejscowych gazet opublikowano artykuł o dziwnym zjawisku, które miało miejsce w tej krainie.

Wedle słów naocznych świadków, wszyscy mieszkańcy wioski w czasie trzech dni byli w strachu ze względu na niecodzienne i niezwykłe zachowanie się zwierząt domowych. I przez te trzy dni ludzie czuli, jak ziemia dygotała im pod nogami od silnych wstrząsów podziemnych. Wyglądało na to, jakby coś eksplodowało we wnętrzu Ziemi. i co najciekawsze – szyby i inne szkła w jednej połowie wsi ocalały, zaś w drugiej rozbiły się w drobny mak.

Po tych wydarzeniach z Uszakowa ludzie zaczęli wyjeżdżać. Pozostawiwszy tam domy, traktowali je jak dacze. Pozostał tam także dom mojego kolegi Michaiła. On jeździł tam specjalnie w celu badania tych anomalnych zjawisk – i oto, co on mi opowiedział.

Przy wjeździe do wioski stał obłok niebieskawej mgły. Każdego dnia od południa do piątej po południu lał deszcz. W nocy niebo stawało się czyste i usiane gwiazdami. We wiosce Michaił nie mógł spać z powodu dojmującego odczucia, że jest on tam dla czegoś lub kogoś co najmniej niepożądanym. Przez cały czas wydawało mu się, że obok niego ktoś jest i to nastawiony wrogo do niego.

Pewnej nocy Michaił usłyszał stukanie do drzwi. Pokonując strach otworzył je, ale za nimi nikogo nie było. Po chwili rozległy się stukania wewnątrz domu.
A pewnego razu na drodze do rzeki mój kolega znalazł polanę o prawidłowym, kolistym kształcie, na której były postawione grzędy o wysokości 5-7 metrów. Do czego były potrzebne? Kto je tam postawił? Polana nie wyglądała na porzuconą, ktoś ją doglądał!

I takie oto anomalne miejsce znajduje się zaledwie 45 km od Kurska


Źródło – „Tajny XX wieka” nr 20/2014, s. 24
Przekład z j. rosyjskiego – Robert K. Leśniakiewicz