sobota, 24 września 2016

Pijana kometa LovejoyKometa Lovejoy

Kometa C/2011 W3 czyli kometa Lovejoy’a została odkryta przez australijskiego astronoma Terryego Lovejoya w dniu 27.XI.2011 roku. W styczniu 2015 roku kometa po raz kolejny pokazała się w bliskości naszej planety i można ją było dokładniej zbadać. 

Ale najbardziej interesującą rzeczą, którą odkryli uczeni na komecie jest alkohol etylowy – C2H5OH! 

- Wyjaśniliśmy, że kometa Lovejoya w każdą sekundę wyrzuca w otaczającą ja przestrzeń kosmiczną tyle alkoholu, ile znajduje się w 500 butelkach wina – szczególnie w czasie szczytowych okresów swej aktywności mówi pracownik Obserwatorium Paryskiego – Nicola BuvetAstronomowie dopuszczają taka możliwość, że molekuły alkoholu etylowego i cukrów – C6H12O6 i C12H22O11 – znajdują się w wielkiej ilości nie tylko w komecie Lovejoy’a, ale i na innych kometach i mogły się one przyczynić do powstania i podtrzymania życia na naszej Ziemi i na innych planetach. 

Ta hipoteza nie brzmi aż tak fantastycznie, jakby to się zdawało – szczególnie jeżeli przypomni się o tym, że tak np. na komecie 67/P Czuriumowa-Gierasimienki – a dokładniej w obłoku gazu (komie) otaczającej ten obiekt kosmiczny, uczeni odkryli molekuły tlenu.


Tekst i ilustracja – „Tajny XX wieka”, nr 45/2015, s. 10
Przekład z rosyjskiego – ©Robert K. Leśniakiewicz