wtorek, 22 listopada 2016

Nieznane Atlantydy

Aleksiej Dymka


W Morzu Śródziemnym archeolodzy odkryli zatopiony pałac Kleopatry. Bez względu na to, że pałac ów znajdował się pod wodą ponad półtora tysiąca lat, dzieła sztuki zdobiące go, doskonale się zachowały. 

Mit o Atlantydzie do dziś dnia pozostaje jednym z najbardziej popularnych i znanych na całym świecie, jeżeli mowa jest o zaginionych miastach. Ale do tego, ów mit nie jest jakimś unikalnym. W historii różnych narodów, w dawnych baśniach i opowieściach jest niemało świadectw o „siostrach” legendarnej ziemi Atlantydów. I takie opowieści „z głębin dziejów” często demitologizuje się w naszych dniach. Uczeni wciąż odkrywają tajemnicze miasta, które jeszcze do niedawna były uważane za nic innego tylko jakieś wymysły naszych dalekich przodków.


Iram – Atlantyda piasków


Są w Koranie sury, w którym mówi się o dawnym mieście zwanym Iram/Irem/Iramu-dat al-Imat. (Zob. Koran 11:50-60 i 89:6-8 – przyp. tłum.) Miasto to znane było ze swego bogactwa, nie widzianych nigdzie indziej wysokich budynków, a zamieszkiwało go plemię Adytów [członkowie plemienia ‘Ad, u Ptolemeusza - Ubaryci, w ST (Rdz 36) - Edomici – przyp. tłum.] – wspaniałych rzemieślników i mistrzów czarnej magii, kłaniających się swym idolom i zadufanych w swej dumie, którzy nie wierzyli w Allacha. Do tych samych Adytów – zgodnie z Koranem oraz wieloma podaniami z dawnego Bliskiego Wschodu – skierował swe kroki prorok islamu Hud by ich nawrócić na prawdziwą wiarę. Ale Adyci nie posłuchali wysłannika Allacha. 

O tym, co tam zaszło mówią sury: „Piaski”, „Księżyc” i „Sądny dzień”– Adyci byli wygubieni przez wiatr szumny, bujny…; Adyci zostali przetrzebieni wiatrem wyjącym, okrutnym. On buszował nad nimi w czasie siedmiu nocy i ośmiu dni bez przerwy. I mógłbyś wtedy zobaczyć ludzi wyczerpanych, pokonanych jak zgniłe pnie palmowe. Czy widzisz  coś pozostałego po nich?  (Koran 7:65-72, 11:50-60)

I tak właśnie padł ostatni bastion bałwochwalstwa Starożytności: żyzne ziemie, kanały, stawy, uprawy – wszystko to pokryło się piaskami. Pustynia rozszerzająca się z czasem – nie pozostawiła nawet śladu po Iramie.

Mniej więcej do połowy lat 90., historia Iramu była uznawana przez uczonych za bardziej bajkową, niż realną. Ale na początku lat 90., ekipa archeologów-amatorów pod kierownictwem Nicolasa Clappa oświadczyła, że odkryła miasto Iram w prowincji Dofar w Omanie. 


Oświadczenie to zrazu nie wywołało żadnego odzewu w świecie naukowym (oczywiście w związku z nieprofesjonalnym statusem Clappa), wkrótce potwierdzono zdjęciami z satelitów NASA. Rozpoczęto wykopaliska. Wkrótce oczom ludzi ukazał się ośmiościenny fort z potężnymi wieżami i wysokimi murami obronnymi. Tak zmaterializowały się dawne przekazy.

Do tego można powiedzieć, że uczeni wciąż odkrywają coraz to nowe sekrety tej „Atlantydy piasków”. Np. dosłownie na dniach archeolodzy znaleźli tam końcówkę kopii, która – według badań – została wykonana z nieznanego Ziemianom stopu metali.
 

Gwaelod – zatopiona „Ziemia Gwiddno”


W dawnych podaniach narodów zamieszkujących Walię, można przeczytać świadectwa o legendarnym królu Gwyddno Garanhirze, władcy wielkiego miasta Gwaelod, który panował tam w VI wieku n.e. 

W bajkach, podaniach i legendach mówi się o tym, że „Ziemia Gwyddno” była nader urodzajna, ale niestety samo miasto zależało od tamy, która oddzielała je od morza. Jeżeli wierzyć dawnym Walijczykom, Gwaelod poszedł pod wodę dlatego, że kiedy zaczął się sztorm nie były zamknięte śluzy tamy. W jednym z podań mówi się, że w czasie jednego ze sztormów, Gwyddno powierzył zamkniecie śluz swemu przyjacielowi imieniem Seitennin. Ten zaś za dużo wypił i zasnął kamiennym snem, wskutek czego zatopiono 16 wsi należących do „Ziemi Gwiddno” i samą stolicę Gwaelod. Sam król i jego świta zdążyła uciec przed żywiołem i znalazła schronienie na innych ziemiach. 

Na samym początku lat 2000, uczeni znaleźli u brzegów Walii dawne narzędzia świadczące o tym, że teraz tam, gdzie panuje morze, znajdowała się legendarna „Ziemia Gwyddno”. A w lutym 2015 roku, satelity namierzyły pod wodą pomost pomiędzy wyspami Ramsey i Bardsey, w zatoce Kardigan (Zachodnia Walia) jakieś linie proste i sądząc ze wszystkiego – zarys dawnego muru fortecznego, z rozmiaru którego można sądzić, że Gwaelod znajdował się w zatoce w odległości 32 km od lądu! 

Bezsprzecznie, że „Ziemia Gwyddno” czeka jeszcze na swych odkrywców – w tej liczbie wyposażonych w aparaturę do głębokowodnych nurkowań. Ale jakby to nie było, wciąż jest nadzieja na to, że „Ziemia Gwyddno” – podobnie jak „Atlantyda piasków” zostanie wkrótce odmitologizowana.


Miasto Boga Małp i trwałe widma


Uczeni wadzą się do dziś dnia, jakie z zagubionych dawnych miast – a podań o takowych jest dziesiątki – dotyczą mitotwórczości narodów świata, a jakie są w pełni rzeczywiste i wciąż czekają na swych pierwoodkrywców. W środowisku naukowym szacuje się, że będzie ich 17-20. I oczywiście nas wszystkich, poszukiwaczy tajemnic, raduje fakt, że ilość jakoby mitycznych miast wciąż się zmniejsza dzięki pracy uczonych, i coraz ich więcej ukazuje się współczesnemu, zdumionemu światu.

Przypomnijmy: w lutym 2015 roku, w Hondurasie zostało definitywnie odkryte, do tego jakoby „wymyślone przez dawnych Indian” miasto Boga Małp – Ciudad Blanca. A przecież pierwej wielu uczonych w ogóle nie wierzyło żadnym świadectwom o tym mieście zawartych w liście konkwistadora Hernanda Cortesa do króla Hiszpanii Karola V. Tak samo nie wierzyli później utalentowanemu badaczowi Theodorowi Morde’owi, który napisał o tym w latach 1939-1940 w czasopiśmie „The American Weekly” o odkrytych przezeń w dżungli Hondurasu „cywilizacji kłaniającej się małpom” i jej stolicy. Rzecz w tym, że przedstawiając jako dowody na dokonane przezeń odkrycia, drogocenne skarby z miasta Boga Małp, pan Morde odciął się od ujawnienia nawet swym kolegom miejsca odnalezienia tego świętego dla Indian miasta, a w rezultacie w zimie tego roku ekspedycja czasopisma „National Geographic” po raz drugi zdemitologizowała to miasto i przywróciła dobre imię Theo Morde’owi, którego przez dziesięciolecia nazywano mitomanem, kłamcą i awanturnikiem.

Pomniemy dalej jeszcze miasto-świątynię Musasir (Ardini, Muzazir) z jego ogromną świątynią Chaldi, którego uznano za główne bóstwo, w panteonie dawnych Urartyjczyków. Miasto to znajdujące się na południowym-wschodzie Turcji, w górzystym i trudnodostępnym regionie, w II tysiącleciu p.n.e. było samodzielnym państwem z mieszanym assyro-urartyjskim zasiedleniem. W dawnych kronikach pisze się o niezmiernych bogactwach Musasiru, częściowo rozgrabionych przez wojska asyryjskiego króla Sargona II w 714 r. p.n.e.: o srebrze, złocie, miedzi i drogich kamieniach…

Pomiędzy tym, nie patrząc na wielką ilość historycznych przekazów, Musasir stał się takim miastem-widmem niemal do końca XX wieku, kiedy wreszcie udało się ustalić jego położenie. Dopiero w lipcu 2014 roku, ekipa badaczy wyposażona w najnowszą technikę, dotarła do legendarnego miasta, odkopała tam rzeźby ludzi o naturalnej wielkości, a także podstawę posągu boga Chaldi. 

I wreszcie w 2013 roku, australijscy archeolodzy posługujący się ultranowoczesną technologią dalekiego sondowania odkryli w dżunglach Kambodży starożytne miasto z czasów epoki Imperium Khmerów – Mahendraparvata – wybudowanego na 350 lat przed wybudowaniem znanego kompleksu świątynnego Angkor-wat (Angkor Wat, Angkor Vat). Według słów Damiana Evansa, kierownika grupy badawczej utworzonej pod egidą Uniwersytetu Sydney – Mahendraparvata to jest unikalne w swym rodzaju znalezisko mogące wywrócić do góry nogami pojęcie o historii buddyjskiej Azji. 

Archeolodzy tu pracujący już odkryli dla świata gigantyczną statuę Buddy, jaskinię w której zostały ukryte różne sakralne rzeźby i figurki wotywne, a także setki kopców w których najprawdopodobniej chowano doczesne szczątki zmarłych wiernych. Ciekawe, że w momencie, kiedy pisałem te linijki, z Mahendraparvaty doszły pierwsze informacje, zgodnie z którymi znaleziono tam zagadkowe artefakty, które najwidoczniej związane są z Przybyszami. Są tam tabliczki z „symbolami podobnymi do statków międzygwiezdnych”, które będą wysłane do Uniwersytetu Sydney. Rezultaty ich badań będą znane nie wcześniej niż na wiosnę 2016 roku (jak na razie niczego nie opublikowano na ten temat w polskich mediach– przyp. tłum.) 

Nawet bez tych wszystkich kosmicznych tajemnic, jeszcze do niedawna ukrytych w dżunglach Kambodży, Mehandraparvata ukrywa zagadki dla całych pokoleń badaczy. Według relacji wspomnianego już tutaj Damiana Evansa, do tego, „żeby choć w największym przybliżeniu zbadać to miasto”, potrzeba jakieś 20-30 lat…   

„Tajny XX wieka” – jak zawsze – trzymają rękę na pulsie wydarzeń i obiecują w przyszłości informować Czytelników o sensacyjnych odkryciach związanych nie tylko ze stolica Imperium Khmerów, a także z innymi „Atlantydami”, które są ukryte przed nami w przepaściach czasu.


Tekst i ilustracje – „Tajny XX wieka” nr 48/2015, ss. 14-15
Przekład z rosyjskiego - ©Robert K. F. Leśniakiewicz