niedziela, 11 października 2015

UFO nad Chinami (1)


OBSERWACJE UFO NAD CHINAMI

(Referaty na Światową Konferencję Ufologiczną w Dalian[1] [Ch.R.L.] w dn. 7-11.09.2005 r.)

Wang Sichao, Xie Xiangxiong


0. Wstęp


Dokument ten podsumowuje fakty towarzyszące obserwacji UFO, które ukazało się w dniu 24 lipca 1981 roku. Dzięki przeanalizowaniu zeznań złożonych przez 38 głównych świadków i pewnym naukowym kalkulacjom, naukowcom udało się ustalić podstawowe właściwości UFO zaobserwowanego tego dnia. Postawiono trzy hipotezy, co do natury zaobserwowanego wtedy zjawiska:
1. hipoteza meteoroidu;
2. hipoteza bolidu lub komety oraz
3. hipoteza działania silnika korekcyjnego III stopnia rakiety kosmicznej;
a poza tym pojawiła się czwarta możliwość: było to UFO jako przejaw działania inteligentnego życia z przestrzeni kosmicznej.


1. Wirujące UFO z dnia 24 lipca 1981 roku, g. 22:33-22:52 ECT[2]


1.1.  Zaobserwowane fakty


Obserwatorium astronomiczne w Zijinshan (ZOA) otrzymało ponad 70 informacji i meldunków o ukazaniu się tego NOL-a. Poza tym sam otrzymałem kilka informacji o tym fenomenie, z których wybrałem 38 do dalszej obróbki danych i wnioskowania. Sam fenomen miał cztery stadia:

STADIUM PIERWSZE – UFO przybrał kształt świetlistego pasa w kształcie łuku, co miało miejsce w godzinach 22:23-22:37.

Początkowo ukazał się on w wąskim pasie dzielącym Mongolię Wewnętrzną na południu i prowincję Shanxi na północy. NOL wyglądał jak łukowaty pas światła, w kształcie mgławicy spiralnej, zupełnie jak Galaktyka i zmierzał on w kierunku zachodnim. „Galaktyka” powiększała się i w jej środku błyskało jaskrawe światło.

STADIUM DRUGIE – Obiekt zatrzymał się i zaczął rotować, co miało miejsce w godzinach 22:37-22:38.

UFO zatrzymał się na niebie nad miastem Yongchang w prowincji Gansu i stał tak przez 30 sekund. (zob. ryc. 1) NOL przypominał swym wyglądem ucho. Strona wewnętrzna była o wiele bardziej jasna od zewnętrznej. Po nieruchomym zawisie w powietrzu przez pół minuty, wewnętrzne światło zaczęło wirować i w rezultacie pasma znów rozwinęły się w „galaktykę”. Obiekt stał się jaśniejszy i zaczął poruszać się na zachód. Widzieli go ludzie z powiatu Yongchuang i w okolicach miast takich jak: Guyang w Mongolii Wewnętrznej, Huaxian w prowincji Shanxi, Longxim w prowincji Gansu, Bijie w prowincji Guizhou, Peggan w Sichuanie, Kunming i Dali w prowincji Yunnan.

STADIUM TRZECIE – NOL leci na zachód (vide ryc. 2).

Środek wirującego obiektu wyglądał jak eliptyczny, pomarańczowy pas, kiedy obserwowano go w Guanxian w prowincji Sichuan - N 30º10’ - E 103º40’, i było tak jasny jak Canicula[3] - najjaśniejsza gwiazda widoczna na nocnym niebie. Kolor obiektu zmieniał się od błękitu na zewnątrz do żółci w cetrum.

Inny świadek widział NOL-a lecącego na zachód nad jego głową. Znajdował się on w Huangyang, dzielnicy miasta Wuwei w prowincji Gansu. Wziął on lunetę i przy jej pomocy przyjrzał się dokładnie obiektowi. Narysował także to, co zobaczył przy jej pomocy – vide ryc. 3. Zgodnie z jego oświadczeniem, część środkowa NOL-a wyglądała jak dzwonek złożony z dwóch kul i promieniowała żółtym światłem. Kula górna była większa od dolnej. Zewnętrzne części promieniowały niebieskim światłem. Światło z górnej części było jaśniejsze.

STADIUM CZWARTE – Zniknięcie NOL-a o godzinie 22:52.

Uczeni z ZOA zaobserwowali moment zniknięcia NOL-a w okolicach Delingha w prowincji Qinghai - N 37º25’ - E 097º10’, którzy twierdzą, że świecący obiekt znikł nagle na wysokości około 30º nad zachodnim horyzontem. Widok na niego nie był blokowany przez góry czy jakieś zabudowania, co pozwoliło na zaobserwowanie końca tego zjawiska mieszkańcom miasta Deyang w prowincji Sichuan - N 31º10’ - E 104º20’.

Wszystkie te zjawiska przebiegały absolutnie bezgłośnie...


1.2.  Podstawowe ustalenia.


WARUNKI PRZESTRZENNE: NOL nadleciał znad granicy Mongolii Wewnętrznej i prowincji Shanxi, następnie poleciał do południowej części prowincji Xinjiang pokonując trasę 2.000 km. Widziano go w pasie obserwacji od Mongolii Wewnętrznej do prowincji Guannxi i od Shanxi do Henan (w Tybecie). Obliczenia wykazują, że poruszał się on na wysokości 650 ± 10 km.

EFEKTY FIZYCZNE RUCHU UFO: Obiekt ukazał się na południe od Mongolii Wewnętrznej i leciał do środkowych partii prowincji Gansu, gdzie zatrzymał się na 30 sekund. Potem jego środkowa część silnie pojaśniała i NOL poleciał w kierunku zachodnim z wzrastającą prędkością. W czasie lotu z centrum Gansu w kierunku południa Xinjiangu NOL utrzymywał stałą prędkość, która wynosiła 1,6 ± 0,3 km/s. Środkowa część NOL-a rotowała w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wykonując pełny obrót raz na 11 sekund.

EFEKTY WIZUALNE: UFO ukazał się jako świetlny, szeroki łuk, który zmienił swój kształt na spiralę, kiedy znalazł się nad prowincją Gansu. Był on wtedy najlepiej widoczny, jak leciał na zachód obracając się, a potem naraz znikł. Wielu świadków widziało ten moment i opisało go w swych raportach. Wielu z nich opisało go tak, jak widzimy to na ryc. 3.

WARUNKI CZASOWE: Zdarzenie to miało miejsce w godzinach 22:33 – 22:52 wg czasu pekińskiego, dnia 24 lipca. NOL leciał na wysokości 650 km nad północno-zachodnimi Chinami, co oznaczałoby, że choć na tej części Ziemi w tym czasie panowała noc, to NOL znajdował się wciąż w zasięgu słonecznych promieni, które go oświetlały.

EFEKTY AKUSTYCZNE: Brak. Wszystko odbywało się w absolutnej ciszy.1.3.  Analiza przyczyn powstania efektu spirali.


Zgodnie z oświadczeniami naocznych świadków, na początku ten NOL nie miał żadnego świetlistego, spiralnego pasa. Pojawił się on wtedy, gdy środek NOL-a zaczął się obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Postawiono następującą hipotezę, a mianowicie – stało się to wskutek wytrysku z wnętrza obiektu jakiegoś gazu czy pary, która spowodowała obrót tego obiektu wokół własnej osi w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Tymczasem gaz ten poruszał się w kierunku ruchu wskazówek zegara. W rezultacie gazowe pasmo oddalało się coraz bardziej od obiektu i świeciło w promieniach Słońca.


1.4. Komentarze z trzech punktów widzenia.


a) Hipoteza asteroidu. Oczywiście w Układzie Słonecznym istnieją meteoroidy, które zawierają duże ilości substancji gazowych. Gaz pokrywający je zostaje zjonizowany pod wpływem promieniowania słonecznego. Kiedy te pokrywy plazmowe dostały się pod wpływ ziemskiego pola magnetycznego, zaczyna się ich wirowanie. Istnieje możliwość, że było to stare jądro kometarne, które zawiera dużą ilość lodu wodnego, amoniaku i metanu. Kiedy taki meteoroid leci koło Słońca, wtedy lód ten sublimuje, a siła grawitacji meteoroidu jest zbyt słaba, by utrzymać przy sobie tą plazmatyczną otoczkę. Jednakże hipoteza ta nie tłumaczy w zadowalający sposób tego, co zaobserwowali świadkowie, nie mówiąc już o tym, że każdy przelot  takiego ciała byłby sygnalizowany takimi zjawiskami, jakie opisano powyżej...
b) Hipoteza meteorytowo-kometarna. Francuski badacz F. Cakalad sądzi, że to meteor mógłby być odpowiedzialny za to zjawisko, ale nie podał zadowalającego uzasadnienia dla tej hipotezy. Xu Shiwen – inny badacz UFO – cytuje 26 przykładów starych obserwacji UFO ze swego banku danych o NOL-ach, z których wynika, iż większość z nich to były bolidy, pozostałości po bolidach i komety. Odtworzył on te wydarzenia i wyszło mu, że były one bardzo podobne do tego z dnia 24 lipca 1981 roku. Aliści bolidy i ich pozostałości dolatują tylko do wysokości 100 km nad powierzchnią Ziemi. Poruszają się one z prędkościami >11,2 km/s w atmosferze, to jest o wiele szybciej, od 1,6 km/s z jaką poruszał się ten NOL. A zatem to nie mógł być żaden bolid. Ani jakieś szczątki większego ciała niebieskiego, które wpadły w pole grawitacji naszej planety. Tak samo nie mogła to być kometa, która porusza się powoli na tle gwiezdnych pól nocnego nieba. Żadna kometa nie jest w stanie przesuwać się z prędkością 5º/min., jak to UFO. A zatem hipoteza kometarna odpada...
c) Hipoteza zadziałania silnika korekcyjnego III stopnia rakiety kosmicznej. Amerykański obserwator Charlie C. Lyton sądzi, że wirujące ciało, które ukazało się na zachodzie USA w dniu 12 sierpnia 1986 roku było niczym innym, jak tylko efektem zadziałania silnika korekcyjnego III członu (orbitera) japońskiego satelity A-1. Oczywiście III stopień rakiety kosmicznej może wejść na wysokość Orbity 650, ale zdecydowana większość satelitów jest wprowadzana na orbitę z zachodu na wschód wykorzystując prędkość obrotu Ziemi dookoła swej osi. A poza tym sztuczny satelita nie jest w stanie zatrzymać się nad Ziemią![4] Poza tym nie ma żadnych informacji o satelitach, które znajdowałyby się w opisanym czasie i miejscu...  – w konsekwencji tego hipoteza o manewrach jakiegoś satelity na orbicie jest niewiarygodna.


1.5.  Analiza fenomenu z 24 lipca 1981 roku


A zatem nasze UFO nie było ani naturalnym ani sztucznym ciałem niebieskim, co wykazało badanie 38 raportów naocznych świadków. Wszystkie tu wymienione w punkcie 1.2. czynniki wskazują na to, że mamy do czynienia z obiektem, który leciał na wysokości 650 km nad naszą planetą, a który mógłby być dziełem pozaziemskiej cywilizacji.

Francuski badacz F. Lagalde wierzy w to, że niemożliwym jest fakt, by jakiś obiekt skonstruowany przez ludzi i wyniesiony w Kosmos miał średnicę równą 176 km! W rzeczy samej, nie ma takich sztucznych obiektów kosmicznych stworzonych ręką człowieka, ale istnieje możliwość, że to właśnie rotacja wytworzyła gazową otoczkę, której średnica wynosiła owe 176 km i stwarzała wrażenie, że mamy do czynienia z dużym obiektem kosmicznym. Tak czy owak, UFO to w dalszym ciągu pozostaje niewyjaśnioną tajemnicą. Ryc. 4 i 5 ukazują innego NOL-a widzianego w Chinach w późniejszym okresie.


2. Nocna wizyta UFO na górze Hen.


Jest to raport  sporządzony przez żołnierzy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Zanim pojawiło się w ChRL dzieło The Serial Retrospection of the Important UFO Incidents in China (I wydanie 2005), obejmujące wydarzenia od lat 70., to od czasu do czasu nad naszym krajem pojawiały się NOL-e burząc spokój ludzi i urzędów.

Nawet jak zajrzymy do materiałów, które nie są ocenzurowane, to możemy znaleźć smakowite kąski dla ufologa w postaci czterech wydarzeń, które miały miejsce w prowincji Hunan, a które to wydarzenia niewątpliwie mają swój związek z obecnością UFO, a są to:
a) niespodziewany gość w porcie lotniczym w Changsha;
b) obserwacja UFO przed kinem w Changde;
c) setki ludzi zaobserwowało lądowanie UFO;
d) nocna wizyta NOL-a na górze Han.
Z powodu braku miejsca i szczupłości źródeł omówimy tutaj wojskowe informacje o tym ostatnim incydencie – lądowanie na górze Hen.


2.1. Retrospekcja incydentu


Tej deszczowej nocy 13 września 1983 roku, o godzinie 03:05, w powiecie Hendong (prowincja Hunan) dowódca warty z miejscowej jednostki wojskowej Wu Bangzhi zobaczył plamę jasnego, dziwnego światła na ziemi. Kiedy podszedł ku niej bliżej, to ujrzał, że jest to odbicie światła znajdującego się w górze. Spojrzał zatem w górę, (a wcześniej nie patrzył w górę z powodu zasłaniającego mu widok kaptura od przeciwdeszczowego płaszcza-pałatki) i ujrzał wiszący nad nim obiekt w kształcie okrągłej miednicy, który świecił i unosił się nad ziemią w absolutnej ciszy.

Kiedy jego światło stało się jaśniejsze, środek NOL-a zmienił kolor światła na czerwony, zaś jego krawędź zaświeciła kolorem jasnoniebieskim. Potem światło stało się jaśniejsze i zmieniło kolor na jaskrawobiały, by zmienić się na czerwony.

Po kilkuminutowej obserwacji żołnierz poczuł się bardzo dziwnie i poszedł obudzić Wei Dayou, swego kolegę i poprosił go, by wyszedł na zewnątrz wartowni i popatrzył na UFO. W tym samym czasie NOL oddalał się powoli w kierunku północno-wschodnim, a on z kolei obudził innego żołnierza – Denga Genyu, by i on obserwował NOL-a.

Następnie NOL poleciał z powrotem na południowy-zachód i zawisł na parę minut nad wartownią – potem poleciał znowu nad wzgórza na północnym-wschodzie i zawisł tam na jakieś 10 minut. Do obserwujących żołnierzy dołączył Zhang Qiren i widział także tego NOL-a.

W dwie minuty później, NOL poleciał dalej na NE i znikł w nocnym niebie. Wu Bangzhi spojrzał na zegarek – była dokładnie godzina 03:25.


2.2. Doniesienia w mediach


W rubryce „Wiadomości z ostatniej chwili” na czołowej stronie Hunan Daily w artykule pt. Nieznany Obiekt Latający został znaleziony w pobliżu bazy w Hengshan napisano:

W dniu 13 września, o godzinie 03:05 w nocy, w czasie ulewnego deszczu Wu Bangzhi pełniący tam służbę zauważył plamę jasnego, dziwnego światła na ziemi. Kiedy podszedł ku niej bliżej, to ujrzał, że jest to odbicie światła znajdującego się w górze. Spojrzał zatem w górę, i ujrzał wiszący nad nim okrągły obiekt, który świecił, unosił się nad ziemią i wirował wokół własnej osi w absolutnej ciszy. NOL zmieniał kolory emitowanego światła i po 5 minutach obserwacji zdecydował on obudzić kolegów, którzy widzieli, jak NOL poleciał na NE a potem wrócił kursem na SW. Potem UFO zatrzymał się na kilka minut nad wartownią i następnie poleciał w kierunku wzgórz na NE. Po 2 minutach NOL odleciał dalej na NE i znikł. Była godzina 03:25.

Kolejna informacja prasowa pt. Świecące UFO widziano w powiecie Hendong pojawiła się pojawiła się na frontowej stronie Hengyang Daily z dnia 20 czerwca, gdzie w „Od edytora” napisano, że w ostatnich latach zaobserwowano wielokrotnie UFO nad Chengdu, i że miały one kształt dysku, cygara, kuli czy chińskiego kapelusza. Opisywano je ogólnym pojęciem „latający talerz”. Czy były to latające maszyny Innej Cywilizacji czy też pojazdy obcego supermocarstwa? Ludzie zadają to pytanie od dawna. Obecnie głowią się nad tym uczeni, zaś fenomen zaobserwowany w powiecie Hengdong zalicza się do tej kategorii – tj. do „latających talerzy”.


2.3. Wstępne ustalenia


Po dotarciu informacji o tym zjawisku do Hunan UFO Research Centre, wysłano jego ekspertów na miejsce wydarzenia i przesłuchali oni wszystkich świadków tego incydentu. W toku prowadzonych wyjaśnień, zebrano następujące szczegóły, które po weryfikacji opisano w finalnym raporcie. Są to:
a) UFO zawisł nad boiskiem do koszykówki tuż przy wartowni, co oznaczałoby, że chciał on zbadać wartownię i inne baraki (magazyny?);
b) Tej nocy został odcięty dopływ elektryczności, tak że świadkowie nie mogli widzieć żadnych świateł poza tymi, które emitował NOL i nie może być mowy o żadnej pomyłce;
c) Na pierwszy rzut oka, NOL wisiał na wysokości ok. 300 m nad boiskiem, a potem obniżył swój lot do 50-60 m, ale nie lądował;
d) Światło NOL-a było stałe, kiedy znajdował się nad wartownią, ale kiedy się oddalił, światło zaczęło mrugać i migotać;
e) Lot NOL-a nie był prostoliniowy, on poruszał się jak pszczoła – zygzakowato w absolutnej ciszy.
f) Środek NOL-a emitował silne światło, które zmieniało swą barwę i natężenie. Składało się ono z kilku kręgów światła;
g) Świadkowie nie czuli żadnego zapachu czy uderzeń gorąca;
h) Obiekt ten nie krył swej obecności i widzieli go także inni żołnierze z tej bazy, co potwierdziło jej dowództwo.


2.4. Analizy incydentu


Nauka – rzecz jasna – nie jest oparta na zagadkach, ale na faktach i musi wyciągnąć na ich podstawie konkretne wnioski. Kiedy ten raport i informacje prasowe oraz meldunki wojskowe poszły do weryfikacji, stwierdzono, iż było to typowe spotkanie z UFO, a to dlatego, że:
a) Po skonsultowaniu materiału z siłami powietrznymi okazało się, że nad tym obszarem nie latał żaden samolot, helikopter, balon czy inny statek powietrzny, nie mówiąc już o tym, że manewry, które ów NOL wykonywał, nie jest w stanie wykonać żadna ziemska maszyna latająca;
b) Zaobserwowane w ciągu 20 minut tego Spotkania ewolucje wykonywane przez NOL-a dowodzą tego, że nie używał on żadnego znanego nam systemu napędowego dającego mu takie możliwości lotu i manewrowania;
c) W związku z tym, że padał silny deszcz, nie można powiedzieć, że żołnierze widzieli jakieś jasne gwiazdy czy planety albo Księżyc. A zatem incydent na górze Hen nie ma żadnego związku ze zjawiskami astronomicznymi;
We wniosku końcowym można stwierdzić, że incydent ten nie jest zwyczajnym przypadkiem, kiedy świadkowie pragną rozgłosu, ale jest to typowy incydent z poważnymi, wiarygodnymi  świadkami, potwierdzonymi zeznaniami, itd. – a zatem nie wolno go lekceważyć.

Czy była to demonstracja siły i możliwości technicznych ze strony Obcych? Skąd Oni przybyli? Dlaczego przylecieli? Czy znaczy to, że Oni interesowali się tą bazą i dokładnie ją sobie obejrzeli? To jest zadanie do rozpracowania w przyszłości.


---oooOooo---


W końcowej części referatów rozpatruje się problematykę czym jest UFO i co lub kto stoi za ufozjawiskiem. Według autorów UFO są pojazdami przybywającymi do nas z wnętrza Ziemi, bowiem wielokrotnie widziano NOL-e wylatujące z głębin ziemi lub oceanów; z Kosmosu, bowiem mogą przybywać do nas z innych planet bądź nawet wszechświatów i wreszcie mogą być one czysto ziemskiego pochodzenia i nie wiąże się z nimi żadna tajemnica obcego życia. A zatem poglądy zbliżone do europejskich czy amerykańskich. Reasumując można stwierdzić, że ufozjawiska obserwowane w Chinach niczym nie różnią się od analogicznych zjawisk zaobserwowanych w reszcie świata i ma najprawdopodobniej takie samo wyjaśnienie... 

Przekład z j. angielskiego –
Robert K. Leśniakiewicz ©

Jordanów, dn. 2005-12-02


Ilustracje:


01 – Miejsce obserwacji – powiat Hua – N 34º30’ – E 109º45’. Obserwator – Xian Du i Yong Xing. Czas obserwacji – 24 lipca 1981 r. w g. 22:37-22:38 ECT. Ten NOL w kształcie ucha zatrzymał się nad miejscem obserwacji na pół minuty, a jego środkowa część silnie świeciła. Potem NOL zaczął rozwijać spiralę.


02 – Miejsce obserwacji – miasto Changdu, Xizang (Autonomiczny Region Tybetu) – N 31º18’ – E 097º12’. Obserwator – Yufa Li. Czas obserwacji – 24 lipca 1981 r. g. 22:38-22:47. Obiekt poruszał się z NE na W, a potem w kierunku NW – na rysunku z prawej do lewej. Poza NOL-em, uchwyconym w różnych czasach, widać konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy (pośrodku kadru) oraz jasną gwiazdę Arcturus (Arktur, α Boo) w konstelancji Wolarza.


03 – Miejsce obserwacji – dzielnica Huangyang, miasto Wuwei, prowincja Gansu – N 31º40’ – E 102º40’. Obserwator – Zongfu Cui. Czas obserwacji – 24 lipca 1981 r., g. 22:40-22:44. Do obserwacji użyto lornetki (lunetki) 10 x, co umożliwiło wykonanie tak dokładnego rysunku.


04 – Miejsce obserwacji – miasto Heze – N 35º15’ – E 115º24’. Obserwator – dr Daotong Bian (dyrektor Instytutu Meteorologii Prowincji Shandong) Czas obserwacji – 26 lipca 1995 r., g. 22:05-22:06.


05 – Miejsce obserwacji – miasto Chongqing – N 29º36’ – E 106º36’. Obserwator – Hua Li (malarz). Czas obserwacji – 26 lipca 1995 r., g. 22:06-22:12.
[1] Wszystkie imiona własne i nazwy geograficzne podaję w brzmieniu angielskiego przekładu raportu – przyp. tłum.
[2] ECT (czas pekiński) = GMT + 8h – przyp. tłum.
[3] Dosł. Psia Gwiazda - najjaśniejsza gwiazda konstelacji Wielkiego Psa – α CMa – Syriusz, najjaśniejsza gwiazda naszego nieba o jasności –1m,4 – uwaga tłum.
[4] Wyjątkiem są satelity geostacjonarne wiszące nieruchomo nad równikiem, ale w opisywanym przypadku nie może chodzić o takowego – uwaga tłum.