niedziela, 4 grudnia 2011

Artyści przeciwko GMO!ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE....

WSPANIAŁE WYDARZENIA...poczytajcie poniżej i na stronie www.festiwalstopgmo.pl  !

DOMAGAJMY SIĘ GŁOŚNO NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW KUKURYDZY  MON810  i ZIEMNIAKÓW AMFLORA.

Beata Tyszkiewicz,  J.A.P.Kaczmarek, Justyna Steczkowska, Zbigniew Libera, Piotr Młodożeniec, .....-  to tylko nieliczni z grona wielkich artystów, którzy chcą Polski Wolnej od GMO i popierają FESTIWAL "KULTURA  i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA".

Festiwal odbędzie się w dniach 9-10-11 grudnia 2011 roku. Podczas festiwalu w całej Polsce  przewidujemy  koncerty, spektakle, wystawy, jarmarki zdrowej żywności i wiejskiej sztuki, filmy i wykłady nt. zagrożeń GMO, happeningi, spotkania edukacyjne. To odpowiedź polskiego społeczeństwa na informację Ministra Rolnictwa o ''nowym'', rządowym projekcie ustawy o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Brak w niej zapisów o zakazie obrotu nasion GMO i o zakazie wpisywania do katalogu krajowego odmian genetycznie zmodyfikowanych, co otworzy Polskę na uprawy GMO...Tymczasem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów UE, w zdecydowanej większości są przeciwni stosowaniu GMO przy produkcji żywności.

DOMAGAMY SIĘ,  by Rząd RP, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry i inne - wprowadził zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW KUKURYDZY  MON810  i ZIEMNIAKÓW AMFLORA.

NIE CHCEMY USTAW, które otwierają Polskę na uprawy GMO,  jak np. nowa propozycja ustawy o nasiennictwie.

Organizatorami wydarzeń festiwalowych są organizacje i osoby prywatne, które łączą wspólne cele: utrzymanie różnorodności biologiczno-kulturowej polskiej wsi, dobrej jakości polskiej żywności oraz zdrowia nas wszystkich.

UWAGA!!!
WYPOWIEDZI ARTYSTÓW, OPISY WYDARZEŃ I KONTAKTY DO ORGANIZATORÓW: www.festiwalstopgmo.pl  

INFORMACJE DODATKOWE:
GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) to poważne zagrożenie dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa).

Już teraz na całym świecie aż 67% wszystkich nasion jest w rękach tylko 10 korporacji. Nasiona GMO są narzędziem kontroli całego łańcucha żywnościowego przez korporacje i powiązanych z nimi polityków.

PRZECIW GMO SĄ: IZBY ROLNICZE, KONWENT MARSZAŁKÓW,  SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO?

KONTAKT:

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156,  tel./fax +48 33 8797114,  biuro@icppc.pl  www.gmo.icppc.pl  www.eko-cel.pl

Przeczytaj - "Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów", autor: Julian Rose www.renesans21.pl