niedziela, 30 października 2016

Zniszczone wyrzutnie i pociski rakietowe ziemia-powietrze


George A. Filler III (MUFON)


Pociski  Nike Ajax


To tajemnicze wydarzenie jak mi się zdaje, ma związek z pociskami Nike Ajax a tym przypadkiem. 

[Wikipedia podaje: pociski rakietowe klasy ziemia-powietrze (czyli SAM) NIM-3 Nike Ajax przeznaczone do zwalczania bombowców strategicznych latających z prędkością poddźwiękową do wysokości 15.000 m używane do obrony baz wojskowych na terytorium USA – przyp. tłum.]Bateria pocisków rakietowych plot Nike Ajax i to, co po niej zostało... 
 
Miały tam miejsce dwa wydarzenia, które wydarzyły się w maju 1958 roku i dotyczyły dwóch oddzielnych baterii pocisków Nike Ajax. W NY-53 (część systemu obronnego Nowego Jorku) znajdowały się baterie pocisków SAM Nike Ajax – rozlokowane koło Navy Road w dzielnicy Leonardo Middletown Township, około 1½ mi/ok. 2,4 km od instalacji portowych i około 10 mi/16 km od farmy Dornbrook. W dniu 22.V.1958 roku miał tam miejsce najgorszy wypadek z udziałem systemu pocisków Nike Ajax. 10 osób zostało zabitych, kiedy cała instalacja zawierająca 8 pocisków Nike Ajax, umieszczonych na wyrzutniach, zatankowanych i uzbrojonych, wyleciała w powietrze w czymś w rodzaju reakcji łańcuchowej.  

Oficjalny raport w tej sprawie głosił, że był to „wypadek powstały wskutek błędu obsługi” tych SAM. Jednakże w świetle innego incydentu z pociskami Nike Ajax w tym samym miesiącu i roku, w który zamieszane było UFO, incydent z Leonardo powinien być rozpatrzony ponownie. NB., w tym czasie pojawiło się wiele Nieznanych Obiektów Latających, a UFO są znane z tego, że odpowiadają ogniem na ogień.

Inny incydent z pociskami Nike Ajax, w którym donoszono o obserwacji UFO (i ufokatastrofie) miał miejsce także w maju 1958 roku na trenie W-93 (w systemie obrony Waszyngtonu). Miejsce to jest zlokalizowane częściowo w Olney i w Gainthersburgu, MD. Harlan Bentley, który był wojskowym radarzystą meldował, że miał radarowe kontakty z całymi eskadrami NOL-i. Pewnego ranka, o godzinie 06:00 EDT, pan Bentley ze swego stanowiska zaobserwował jakiś obiekt lecący nad polem poza ogrodzeniem, i który nabierał wysokości. Obiekt zrzucił przedmiot wielkości lodówki na pole. Według relacji Bentleya, był tak także farmer, który pracował na polu, a który zatrzymał się i obaj obserwowali rozwój wydarzeń. Eksplozja pocisków w Middletown miała miejsce 22 maja. 

Pan Bentley opowiedział o tym wydarzeniu w wypuszczonym później programie „UFO Disclosure”. Oświadczył on, że był wtedy wojskowym radarzystą i służył na tym miejscu. Jak wspomniano, NOL zrzucił na to miejsce radioaktywne odpadki, które zostały wydobyte przez USAF wkrótce po incydencie. On i reszta obsługi jego baterii SAM została poinformowana, że był to eksperymentalny samolot USAF i uległ on katastrofie. Powiedziano im też, by nie rozmawiali na temat tego incydentu.


Pociski Nike Hercules i ćwiczebne odpalenie jednego z nich. Wyposażone były w głowice konwencjonalne i nuklearne...


Pociski Nike Hercules


W pewnym czasie pomiędzy 1960 a 1966 rokiem, kiedy teren ten został rozbrojony i przekazany Drugiemu Rejonowi FEMA do użytku jako podziemne, tajne, regionalne stanowisko dowodzenia. Istnieją poważne wskazówki, że jest pewien związek pomiędzy tymi dwiema bateriami rakietowymi i incydentami z UFO, które miały miejsce w obu tych lokalizacjach geograficznych. W okolicy Navy Road miał miejsce poważny incydent w latach 70., który wydarzył się około 1½ mili od przystani US Navy, a który miał dziwne okoliczności. W incydent ten bowiem były zamieszane pociski Nike uzbrojone w głowice nuklearne. 

(Uwaga autora: pociski NIM-14 Nike Hercules w przeciwieństwie do konwencjonalnych Nike Ajax były uzbrojone w głowice jądrowe przeznaczone do zwalczania ugrupowań wrogich samolotów. Nie ma na to dowodów, ale stanowi to żer dla różnych dochodzeń.)

(Uwaga wydawcy: personel US Coast Guard w oparciu o meldunki z wybrzeża twierdzi, że UFO są często widziane wylatujące i wlatujące w wody Oceanu Atlantyckiego.)


Pociski BOMARC na wyrzutniach i ćwiczebny start. 
Je także wyposażono w głowice konwencjonalne i jądrowe


Pociski BOMARC


W dniu 7.VI.1960 roku, eksplozja spowodowała pożar zatankowanych paliwem ciekłym i uzbrojonych w atomowe głowice pocisków SAM CIM-10/XIF-99 BOMARC, w północno-wschodniej części McGuire AFB, NJ. 

(Wikipedia podaje: Pociski BOMARC były pociskami ziemia-powietrze dalekiego zasięgu. Uzbrojone były w ładunki konwencjonalne 130 kg lub jądrowe W-40 o mocy 7-10 kt przenoszone z prędkością 2,5 Ma na odległość 400 km – przyp. tłum.)

O ile mi wiadomo, żadne inne pociski nie zostały zniszczone poza tymi w New Jersey, kiedy meldowano pojawienie się wielu UFO. 

 [NB., amerykańska Wikipedia podaje, że po roku swej działalności operacyjnej, BOMARC-A z głowicą nuklearną zapalił się w McGuire AFB w dniu 7.VI.1960 roku, po tym jak w jego wnętrzu eksplodował zbiornik helu. Na szczęście materiał wybuchowy głowicy nie eksplodował i głowica się stopiła i uwolniła radioaktywny pluton, który został rozproszony przez załogę. USAF i AEC (Komisja ds. Energii Atomowej) oczyściły to miejsce i pokryły warstwami betonu. To był największy incydent z tym systemem uzbrojenia. Miejsce to nadal było wykorzystywane przez wiele lat po pożarze. Od jego zamknięcia w 1972 roku, obszar ten pozostaje bez ograniczeń ze względu na niski poziom skażenia plutonem. W 2002 roku, beton z tego miejsca został usunięty i przewieziony koleją do mogilnika w Lakehurst NAS – uwaga tłum.] 

Czy UFO dało nam ostrzeżenie przed użyciem pocisków rakietowo-jądrowych w celu niszczenia radzieckich bombowców? Wszystkie te stanowiska zostały później zlikwidowane.


Przekład z angielskiego - ©Robert K. Leśniakiewicz