niedziela, 21 sierpnia 2011

Poziom Wszechoceanu jednak wzrasta!Victor Martinez

W nowym studium dotyczącym poziomu Wszechoceanu za ostatnie 2000 lat uczeni porównują zmiany globalnych temperatur i zmiany poziomu morza w tym okresie czasu. Międzynarodowa ekipa badaczy, w składzie której znajdują się także uczeni z Uniwersytetu Pensylwania doszli do wniosku, że istnieje ścisły związek pomiędzy zmianami temperatury powierzchni naszego globu i poziomem Wszechoceanu. Uczeni odkryli, że poziom morza był stosunkowo stabilny w okresie od roku  200 p.n.e. do roku 1000.

Podczas okresu ciepłego klimatu zaczynającego się w XI wieku znanego jako Średniowieczna Anomalia Klimatyczna, poziom morza rósł o ok. 0,5 mm/rok (chodzi chyba o metry - uwaga tłum.) w czasie 400 lat. Potem był okres stosunkowo stabilnego poziomu morza w czasie następnej, chłodniejszej porze znanej jako Mała Epoka Lodowa, która trwała do II połowy XIX wieku.

Od końca XIX wieku poziom morza wzrasta średnio powyżej 2 mm/rok, co jest największym wskaźnikiem od ponad 2100 lat. W celu ustalenia poziomu Wszechoceanu, uczeni użyli skamielin mikroorganizmów zwanych Foraminifera, które znajdowały się w brzegowych warstwach solnych w Północnej Karolinie. Wiek tych mikroorganizmów ustalono metodą C-14 (radiowęglową) i kilkoma innymi technikami.

I jeszcze jedna informacja z tej samej parafii:

EKO-Alert: Poziom morza szybko wzrasta w czasie ostatnich 2000 lat

W nowym studium dotyczącym poziomu Wszechoceanu za ostatnie 2000 lat uczeni porównują zmiany globalnych temperatur i zmiany poziomu morza w tym okresie czasu. Międzynarodowa ekipa badaczy, w składzie której znajdują się także uczeni z Uniwersytetu Pensylwania doszli do wniosku, że istnieje ścisły związek pomiędzy zmianami temperatury powierzchni naszego globu i poziomem Wszechoceanu.
- Wzrost poziomu wód Wszechoceanu jest potencjalnie katastrofalną pochodną globalnego ocieplenia, a wzrastająca temperatura [atmosfery] topi lądowe lodowce i podgrzewa wody oceaniczne – mówi prof. Benjamin Horton, dyrektor Sea Level Research Laboratory w Penn.
- Scenariusze przyszłego wzrostu zależą od naszego zrozumienia zależności pomiędzy wzrostem poziomu morza od temperatury atmosfery. Dokładne szacunki zmienności poziomu Wszechoceanu w przeszłości tworzą kontekst do takich rozważań – powiedział Andrew Kemp z Climate and Energy Institute Uniwersytetu Yale. […]

Dalej powtarza się informacja o badaniu mikroorganizmów i następnie:

W celu dokonania weryfikacji prawidłowości wyników swoich badań, ekipa porównała swoje wyniki badań poziomu pływów z Północnej Karoliny z ostatnich 80 lat ze światowymi zapisami pływów z ostatnich 300 lat. Druga rekonstrukcja z Massachusetts potwierdziła ich rezultaty. Zapisy także skorygowano o różnice spowodowane przez pionowe ruchy kontynentów.

Wyniki badań uzyskanych przez ten team uczonych wskazują na to, że zrekonstruowane zmiany poziomu morza w czasie ostatniego tysiąclecia maja związek z przeszłymi temperaturami globalnymi i mogą być opisane przy pomocy modelu łączącego zmiany poziomu Wszechoceanu z globalnymi zmianami temperatury atmosfery.
- Dane z przeszłości pozwalają nam skalibrować nasz model i włączyć projekcje wzrostu poziomu morza do scenariuszy wzrostu temperatur w przyszłości – twierdzi Stefan Rahmstorf, członek tej ekipy.      


Przekład z j. angielskiego –
Robert K. Leśniakiewicz ©