poniedziałek, 7 września 2015

Hitlerowskie UFO... (3)3.     Efekt Coandy


Efekt Coandy odkryto w 1911 roku. Rumuński uczony Henri M. Coanda jest autorem odkrycia, które umożliwiło samolotom dyskoidalnym latanie. Jeżeli wiesz coś Czytelniku o lataniu, to słyszałeś z pewnością o tym, jak trudne – o ile całkiem niemożliwe – jest wykonanie jednoczesnego zwrotu przez ścisła formację samolotów w tym samym czasie. Po prostu jest to sprzeczne z prawami aerodynamiki.

Dzięki Efektowi Coandy, sytuacja wygląda o wiele lepiej, bo kiedy wzrasta siła nośna, działająca na płaty samolotu, to odbywa się to kosztem wzrostu mocy zespołu napędowego złożonego z silników odrzutowych. Tak jest w samolotach odrzutowych. Inaczej sprawa się ma z dyskami. Siła nośna jest generowana na obłej, dolnej części dysku i pozwala na mniejsze zużycie energii do wzlotu i utrzymania w powietrzu całej maszyny.

Naukowcy usiłowali wykorzystać ten efekt na dużym prototypie dyskoidalnego aparatu latającego i to im się udało. Dowodem na to, że efekt ten występuje w istocie był fakt, że niemiecki talerz natychmiast wystartował i w kilka minut osiągnął niewiarygodną wysokość z prędkością 4 Ma, zaś w locie poziomym nawet 5 Ma.[1]

Największym problemem była jego stabilność w locie, nad czym poważnie się głowiono.

Krążyły pogłoski, że w górach Schwarzwaldu znajdowało się kilkanaście laboratoriów, które zajmowały się tym problemem. Laboratoria te pracowały nad zagadnieniem całkowitego wyeliminowania siły grawitacji.


3.1.        Początek badań nad fenomenem UFO


Na czołowej stronie „Washington Daily News” z dnia 14.V.1949 roku czytamy: USAF wiedzą, czym są Latające Talerze i skąd przybyły! I dalej:
Są one [NOL-e] nowymi maszynami latającymi bazującymi w Hiszpanii, a których zasada lotu oparta jest o żyroskop, zaś zbudowali je niemieccy uczeni i technicy, którzy uciekli z Niemiec.

Na dodatek przypis podaje informację, że USAF zwróciły się do Departamentu Obrony USA o wszczęcie dochodzenia w sprawie NOL-i.    

Tymczasem w toku – od 1948 roku – trwał PROJECT BLUE BOOK, analogicznie jak PROJECT SIGN i PROJECT GRUDGE. Zainteresowanie USAF wynika z prostego faktu, że USAF są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i obronę przeciwlotniczą całych Stanów Zjednoczonych. Procedury tych czynności zawarto i utajniono zarazem w AFR 87-17A.[2]

PROJECT BLUE BOOK miał dwa zadania do wykonania - 1° - wykazanie, ze fenomen UFO stanowi – lub nie stanowi – zagrożenie dla obronności USA, i 2° - czy ufozjawisko może wnieść coś nowego do naszej wiedzy czystej i stosowanej. W toku badań wykonanych w ramach PROJECT BLUE BOOK zbadano wszystkie przypadki obserwacji NOL-i, o których zameldowano siłom powietrznym. W zrozumieniu USAF, NOL-em jest każdy obiekt latający lub zjawisko atmosferyczne, którego obserwator nie jest w stanie zidentyfikować.


3.2.       Obserwacje o których zameldowano


W roku 1949, kiedy to „Washington Daily News” bulwersował swoich czytelników, do centrali PROJECT BLUE BOOK napływały doniesienia o NOL-ach. W 1948 roku było ich ogółem 156, a w 1949 już 186 na obszarze całych Stanów Zjednoczonych. Z tych 156 obserwacji  z roku 1948 siedem zostało „niewyjaśnionych”, zaś ze 186 w roku następnym – aż 22 należało do tej kategorii.

Ciekawym i wysoce zastanawiającym jest fakt, że w tym samym czasie wiele gazet w Ameryce Łacińskiej  pisało o obserwacjach NOL-i nad tym kontynentem. Owe NOL-e były albo dyskoidalne, albo cygarokształtne względnie sferyczne pojazdy – i co jeszcze ciekawsze – wydzielającymi wielkie kłęby czarnego dymu i bardzo silny hałas! Kilkanaście gazet porównywało je do… kół w środku koła. Porównaj to Czytelniku z opisem widzenia Ezehiela…[3] 

Jest faktem historycznym, że wszystkie wywiady świata zaczęły badać problem międzyplanetarnych statków kosmicznych i doszukiwać się pozaziemskich wizyt na Ziemi.
Projektowano, że do roku 2000 podróże międzyplanetarne będą czymś zwyczajnym i powszechnym.


---oooOooo---

CDN.
[1] Czyli odpowiednio 1,2 i 1,5 km/s!
[2] AFR – Air Force Regulation – Regulamin Sił Powietrznych USA.
[3] Zob. Ez 2,4-28.