środa, 23 września 2015

Tajemnice Monumentu z Morza Bałtyckiego (2)Kolista forma całej Świątyni i jej pojedyncza kopuła wyraża w paleo-sankskrycie liczebnik „1” używany w duchowej tradycji atlantydzkiej do chwalenia „Tego Jedynego” – świętą, kosmiczną i twórczą siłę. To jest to, co Edgar Cayce w swych wizjach zwie „Prawem Jednego”:

[W], że przebywanie w środowisku Ziemi w tzw. Poseidii, na Atlantydzie ... stwierdzimy tam, że doszło do rozdzielenia się na grupy ... Synowie Beliala byli ... ci, którzy szukali bardziej satysfakcjonującego, zaspokajania, korzystania z rzeczy materialnych dla siebie, ... ci bez standardu moralności ... uratować tylko siebie, dla samo wywyższenia.

Druga grupa – ci, którzy poszli za „Prawem Jednego” – mieli ten standard… Ich standard polegał na tym, że ich dusze dane im przez Stwórcę czy pochodzące z zewnętrznych źródeł do projekcji mentalnej i duchowej tożsamości w podanych okresach. To był standard „Prawa Jednego”, ale został on odrzucony przez Synów Beliala…

[Te grupy przeciwnie skierowane] to siły, które weszły z wykorzystaniem światła, które utworzyły promienie na których wpływy z zewnątrz, krystalizuje się w to, co stanie się, jak dźwięk z zewnętrznej dziedziny do dziedziny statycznej lub indywidualnej.

Były to nie tylko promienie słoneczne, ustawione przez układy kamieni, jak krystalizuje się z ciepła z wewnątrz elementów samej ziemi, ale były jako połączenie tych ... Bo to te gazy, te wpływy, które były wykorzystywane do tego, co nazywamy dzisiaj udogodnienia jak światła, ciepła, siły motywującej; lub działanie promieniowania, połączenia elektryczne; z motywującej siły pary, [HHO] gazu i jak na udogodnienia.

Korzystanie z tych wpływów przez Synów Beliala następnie przyniosło pierwsze wstrząsy; lub zwrotnym wpływem promieni eterycznego od Słońca -- jak wykorzystywane przez Synów Prawa Jedności -- na aspekt dla działalności ich samych – stworzyło coś, co nazwalibyśmy wulkanicznym kataklizmem; i podzielenie ziemi [Atlantydy] na kilka wysp – razem pięć. (Reading 877-26)

Wyjątkowo szczegółowym sprawozdaniu z transu Cayce’a [interpretatorzy] zidentyfikowali klasę technologiczną Atlantydy, i szczególnie kamienia krystalicznego składającego się z „połączonych elementów Ziemi”, odpowiadającego współczesnym definicjom naukowym i geopolimerowi[1], tej samej klasy z odtworzonych bloków wapiennych z Wielkiej Piramidy.


Współczesne wedyjskie (z hinduskich Wed) tradycje językowe w Indiach zachowały sanskrycką terminologię techniczną do tych technicznie zaawansowanych sztucznych metalicznych kamieni z geopolimerów, na podstawie pierwotnego słowa „anala” oznaczającego „ogień”. Ten typ wyprodukowanych kamieni został zaplanowany do zapalenia HHO plazmy wokół piramid Atlantydów i monumentów, co jest zwane ogólnie „analopala” czyli „ognisty kamień”. [Termin ten nie dotyczy zwyczajnych krzemieni (z krzemionki - SiO2), którego uderzanie wytwarza iskry, a słowo „krzemień” w sanskrycie brzmi „agniprastara” – uwaga autora]

Dalsze szczegóły na temat kamienia syntetycznego zostały zaoferowane przez Edgara Cayce’a od osób z poprzednich wcieleń pochodzących z ziem Atlantydy, nazywając przywódcę naukowców i wynalazcy krzemiennego geopolimeru z Atlantydy Ajaxem z Ody, zwanego Ax-tell na terenie dzisiejszego Egiptu:

Na ziemiach mieszkańców Poseidii, kiedy rządził na nich ród Ode… istoty, która dała tym ludziom możliwość użycia uniwersalnych sił, które mogli zastosować poprzez mechaniczne konstrukcje na planie fizycznym. Istota ta znana była jako Ode. (Reading 487-4)

O kamieniu ognistym, który był w doświadczeniu, robił działalność tej istoty, a następnie dokonać tych aplikacji, które dotyczyły zarówno konstruktywnych i destruktywnych sił w okresie ... Przygotowanie tego kamienia było w rękach tylko wtajemniczonych w czasie..., że skierowane wpływy promieniowania, które powstały w postaci promieni, które były niewidoczne dla oka, ale, że działały na kamienie... (Reading 440-5)

Kamienie… podlegały wpływowi magnetyzmu, póki Duch Jedynego przemawiał do ludzi, kiedy się gromadzili w czasie obrzędów, są najwcześniejszą aktywnością Atlantydów w ich religii… (Reading 5750-1)[2]

Te zdumiewająco dokładne opisy zaawansowanych technologicznie i duchowo cywilizacji Atlantydów  - o których mówił w transie w latach 30., daje nam dokładne wyjaśnienie dziwnych wirów EM, które zaobserwowali członkowie ekspedycji OXT przy zatopionym Bałtyckim Monumencie, jak to podsumowuje Peter Lindberg:
- Elektroniczne zakłócenia naszego sprzętu rozpoczęły się na poziomie powierzchni wody, a narastały w miarę zbliżania się do obiektu… Telefony satelitarne nie funkcjonowały, kiedy statek znajdował się dokładnie nad obiektem, ale kilkadziesiąt metrów dalej od tej pozycji – działały znów dobrze…

Problemów z elektrycznością doświadczały wszystkie ekspedycje do tego obiektu. Kamera padła, lampy padły, telefony satelitarne padały, a także mieliśmy kilka problemów technicznych z robotem do prac podwodnych – ROV.  Elektryczna kamera (na pokładzie ROV oraz) BlueView [wielowiązkowy sonar obrazowy] padły także…

- Silny sygnał radiowy na częstotliwościach 40-50 MHz został odebrany, kiedy znajdowaliśmy się nieopodal obiektu – powiedział Dennis Åsberg dodając, że sygnał ten nie dobiegł z obiektu na dnie morza.

Po serii awarii sprzętu wywołanych przez indukcję pola EM, w tym awarii pracującego ciągle magnetometru i kilku elektrycznych krótkich spięciach, które spowodowały czasową niedyspozycję ROV w czasie czerwcowej ekspedycji OXT w 2012 roku, nurkom udało się zdobyć niewielkie próbki zatopionej monumentalnej struktury do przebadania w szwedzkich i izraelskich laboratoriach w celu uzyskania materiałów do analiz.


CDN.   
[1] Naturalne mineralne polimery stosowane w budownictwie i sztuce już co najmniej od ok. 25.000 lat, zob. http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1439,geopolimery-w-budownictwie
[2] Przekład przybliżony, dokładne przekłady zob. Jerzy Łatak – „Edgar Cayce i Atlantyda”, Zakopane 1993.