piątek, 25 września 2015

Tajemnice Monumentu z Morza Bałtyckiego (3)


Wielowarstwowe, niemal dokładnie kwadratowe próbki kamiennopodobnego materiału tworzących Monument zostały znalezione leżące na powierzchni  pod kilkoma centymetrami iłu, na głębokości ok. 85 m. Próbki te zostały pokruszone na kilka części, w celu dokonania ich analiz petrograficznych, w tym także zbadanie składu chemicznego, zbadanie charakterystyki morfologicznej przy pomocy skanowania mikroskopem elektronowym – SEM oraz określenie składu chemicznego dzięki spektroskopii rentgenowskiej - EDSWstępne oględziny odkryły obecność małych metalicznych inkluzji w tym kamieniopodobnym materiale, który wydaje się być wytworzonym z drobno sproszkowanego bazaltu, kwarcu - SiO2 i turmalinu – [Na][Fe,Mg,Ca,Mn,Li,Al]3[Al,Fe]6[(OH)4(BO3)3(Si6O18)] nadający właściwości piezoelektryczne sztucznemu bazaltowemu materiałowi kompozytowemu. Obszary rdzawe zawierają cząsteczki żelaza, zaś lśniące metalowe plamki zawierają metal o niezwykłej czystości i koncentracji.

Testy przeprowadzone przez Instytut Weizmanna oraz Instytut Archeologii na Uniwersytecie w Tel Awiwie włączając obrazowanie SEM próbek bazaltu ukazuje konfiguracje cząstek niespotykane w naturalnie wykrystalizowanych bazaltach. Zamiast tego konfiguracje te charakteryzują dawny magnetyczne geopolimerowe bazalty i andezyty, które obecnie zidentyfikowano w wielu miejscach datowanych na paleolityczny okres wysoko rozwiniętej cywilizacji.

Takie same próbki wzięte z obiektu były analizowane w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Ich testy wskazują na to, że nie jest to zwyczajna skała. Zawiera ona anomalną ilość i koncentrację tytanu – Ti, manganu – Mn i żelaza – Fe. Te właśnie metale są kluczowymi w produkcji komponentów konstrukcji lotniczych i kosmicznych.

Zdumiewające rezultaty badania EDS zidentyfikowały wysokie koncentracje żelaza, manganu i tytanu o wiele bardziej przewyższające wszelkie standardy, które posiadają materiały pochodzenia naturalnego, powstałe w wyniku procesów geologicznych. Mangan i tytan są metalami o właściwościach paramagnetycznych[1], których nie znajduje się w stanie czystym w Naturze, ale jako dodatki do minerałów. Żelazo jest ferromagnetykiem.  Poprzeplatane pomiędzy sobą cząstki ferromagnetyków i paramagnetyków z piezoelektrycznymi kryształami [kwarcu] zaobserwowane w atlantydzkim „kamieniu ognistym” reprezentuje wysokowydajny materiał półprzewodnikowy, który zmienia i wzmacnia wszystkie częstotliwości promieniowania EM w wir otaczający konstrukcję.

Metaliczna kompozycja metali o wysokiej technologii wskazuje dokładnie na to, że Monument z Morza Bałtyckiego został stworzony przez ludzi, na co wskazuje fakt produkcji geopolimeru, porównywalnego z tym, z którego zbudowano paleolityczne piramidy w Visoko (Bośnia), Cinjur (Wsch. Jawa, Indonezja) i La Maná (Ekwador). Badanie mikroskopowe syntetycznych kamieni z tych piramid ukazało dodatkową cechę: siatkę mikroszczelin. Jak widać w naturalnych konglomeratów mułowcowych, mikroszczeliny wynikają z załamania materiału w fazie półpłynnej przed utwardzeniem do pełnej twardości.

Te znaczące odkrycia są zgodne z dzisiejszymi cementami i odtworzonymi kamieniami, które ukazują charakterystyczne mikroszczeliny, które tworzą się w formie w czasie sztucznych procesów odlewniczych. Identyczne mikroszczeliny zaobserwowano w namagnesowanym andezycie megalitów w piramidzie Gudung Padang na Wschodniej Jawie, które powodują wirowanie igieł kompasów i inne fenomeny wirów EM, które także dobrze udokumentowano. Rząd Indonezji całkowicie zablokował informacje na temat wewnętrznych pomieszczeń, akweduktów i tuneli odkrytych i wykopanych wewnątrz piramidy Padang wiele lat temu.


CDN.      
[1] Wykazujących słaby magnetyzm.