piątek, 24 marca 2017

Zakopane, 23.III.1979 roku…

Stanisław Bednarz


Mój kalendarz - 38 lat temu 23.03.1979 – na stacji Zakopane – pociąg towarowy prowadzony elektrowozem złamał kozioł oporowy na końcu stacji i wjechał na ulicę. Żartowano, że maszynista pragnął zrealizować nie spełniony plan dawnego właściciela Zakopanego hr. Zamoyskiego połączenia Zakopanego z koleją suchogórską. 

Szczegóły- tego dnia  o godz. 5:00 na  stacji Zakopane pociąg nr 581 prowadzony lokomotywą ET21-469 nie został zatrzymany w miejscu obowiązującym i najechał na poduszkę piaskową i kozioł oporowy. Lokomotywa po rozbiciu kozła oporowego, ścięciu słupa trakcyjnego, części wiaty nad wejściem na perony zatrzymała się czołem na chodniku ulicy Kościuszki. Zasadniczą i bezpośrednią przyczyną wypadku było zbyt późne rozpoczęcie hamowania  i nie zmniejszenie szybkości jazdy. (Prawdopodobnie przysnął maszynista). 

W pierwszym wagonie były wersalki więc straty były niewielkie dwie wbiły się w siebie, w drugim wódki i koniaki straty niepowetowane, dalej już tylko węglarki (wg. świadka zdarzenia p. Janiny Filipek

Zdarzenie to jest okazja do wspomnienia krótkiej historii odgałęzienia Chabówka-Zakopane. Linię zbudowano w 1899 roku. Inicjatorem był właściciel Zakopanego hr, Władysław Zamojski, który chciał otworzyć Zakopane na większy ruch turystyczny. Początkowo miała być wąskotorowa  ale względy wojskowe nakazały użyć rozstawu normalnotorowego. Do lat 30-tych była prywatną koleją. Mimo trudnych warunków terenowych linia zbudowana została niewielkim stosunkowo kosztem, co odbiło się na jej jakości. Budowa odbywała się przy oporze  ludności, zwłaszcza we wsi Raba Wyżna… 

W celu zmniejszenia kosztów linię wytrasowano po stokach wzniesień, z ostrymi  łukami. Z powodu oszczędności unikano  estakad, zaniechano budowy planowanego tunelu w obrębie Przełęczy Sieniawskiej. Zastosowano też duże nachylenia, przekraczające niekiedy 28%. W rezultacie warunki trakcyjne na linii są niemal ekstremalne…

 Jednocześnie z otwarciem kolei Chabówka-Zakopane, została wykończona węgierska linia Kralowany-Sucha Hora. Połączenie obu kolei  mogło nastąpić albo przecznicą z Nowego Targu wprost przez Czarny Dunajec ku Suchej Horze, albo przedłużeniem kolei prowadzącej do Zakopanego, linią na  Witów i Chochołów. Długość obu połączeń jest ta sama, około 20 kilometrów. Ostatecznie wygrała opcja z Nowego Targu przez Czarny Dunajec -  obecnie jest  rozebrana… Opcja z Zakopanego przegrała. 

Na stacji Zakopane działy się też inne porywające  przygody, ale to przy okazji..