sobota, 6 lutego 2016

Praziemia we wnętrzu Ziemi?
Ekipa uczonych z Harvardu być może znalazła wskazówki tego, że pewna część Praziemi może istnieć we wnętrzu płaszcza naszej planety. 

Studium przedstawione w czasie konferencji u Goldsmitha w Sacramento, CA, twierdzi iż poprzednio niewytłumaczalny stosunek izotopów z głębin Ziemi może być „echem” Pierwotnej Ziemi, która istniała przed kolizją z innym ciałem niebieskim – planetą Tea/Thea/Orfeusz – która to kolizja spowodowała powstanie Księżyca ok. 4,5 GA temu. 

Zgodnie z autorami tego studium, stosunek ten może reprezentować sygnał z materiału, który istniał dawniej, przed Wielką Kolizją.

Uczeni z Uniwersytetu Harvarda, pod kierownictwem prof. Sujoy Mukhopadhyay uważają, że tylko część Ziemi stopiła się w rezultacie tej kolizji i że w głębinach płaszcza naszej planety i wciąż istnieje tam część Pierwotnej Ziemi.

Uczeni zbadali stosunek izotopów w gazach szlachetnych z wnętrza płaszcza Ziemi i porównali to ze stosunkami izotopów w gazach znalezionych bliżej powierzchni Ziemi. Odkryli oni, że stosunek izotopu 3He do 22Ne z podpowierzchniowych warstw płaszcza jest o wiele większy niż z warstw położonych głębiej. 

Analizy stosunku gazów szlachetnych 129Xe do 130Xe także potwierdza hipotezę wysuniętą przez naukowców. Materiał, który został wyciągnięty na powierzchnię z głębi płaszcza ma niższy stosunek od tych z pobliża powierzchni. 

Ponieważ izotop 129Xe powstaje wskutek rozpadu izotopu 129I* (rozpad beta-- przyp. tłum.), te izotopy wskazują na to, że starsza część płaszcza została uformowana w czasie pierwszych 100 MA ewolucji naszej planety.

Uczeni sądzą, że ta teoria wyjaśnia różnice pomiędzy stosunkami ilości izotopów gazów szlachetnych w różnych częściach Ziemi.

Jak powiedział prof. Mukhopadhyay:
- Geochemia wskazuje na to, że istnieją różnice pomiędzy stosunkami izotopów gazów szlachetnych w różnych częściach świata i to wymaga wyjaśnienia. Idea Wielkiej Kolizji Ziemi z innym ciałem niebieskim wielkości planety (niektórzy uczeni sądzą, że miała ona wielkość nawet Marsa – przyp. tłum.) stanowiącym największe tego rodzaju wydarzenie w historii geologicznej Ziemi, nie stopiło całkowicie Ziemi i nie wymieszało dokładnie jej materii z materią Tei, co zmieniło nasze poglądy na formowanie się planet i energetykę gigantycznych impaktów. Jeżeli ta teoria jest poprawna, to możemy poszukiwać ech Praziemi z czasów sprzed Wielkiej Kolizji.  


Ilustracja powyżej:
Stary krater impaktowy, z Wikimedia Commons
Przekład z j. angielskiego – Robert K. Leśniakiewicz ©