piątek, 15 kwietnia 2016

Nowe Jeruzalem: przez kosmiczny teleskop Hubble’a!

Hubble Space Telescope sfotografował miasto w Kosmosie, czyżby to było Nowe Jeruzalem?

W 1994 roku, pewien badacz przemycił ultra-tajne zdjęcie zrobione przez Hubble Space Telescope (HST), o którym się sądzi, że przedstawia Niebo. „Weekly World News” był pierwszym czasopismem, które wydrukowało tą fotkę i raport na temat odkrycia dr Massona, ale pomimo medialnego szumu, NASA zaprzeczyła faktowi istnienia tego zdjęcia.

Teraz, kiedy HST jest naprawiany (aktualnie jest już nieczynny – przyp. tłum.) i NASA opublikowała kilka odkryć, które dokonano przy jego pomocy, komitet redakcyjny „Weekly World News” wierzy w to, że NASA będzie odpowiedzialna za zbadanie tej kosmicznej anomalii.


NASA ma jeszcze odpowiedzieć, ale spójrz Czytelniku poniżej na nasz ekskluzywny raport na temat tego pierwszego zdjęcia:

Kilka dni po tym, jak astronauci z promu kosmicznego naprawili HST w połowie grudnia 1994 roku, jego gigantyczna soczewka zogniskowała się na gwiezdnym zbiorowisku na krawędzi naszego Wszechświata – i sfotografowała [biblijne] Niebo!
Tak było w wypowiedzi autorki i badaczki dr Marcii Masson, która cytowała wysoko postawionych pracowników NASA i powiedziała, że HST wysłał setki zdjęć do centrum kierowania w Goddard Space Flight Center w Greenbelt, MD, w dniu 26 grudnia.
Zdjęcia dokładnie przedstawiały ogromne białe miasto unoszące się niesamowicie w czerni Kosmosu.
Ekspertka cytowała źródła w NASA i powiedziała, że miasto to jest zapewne biblijnym Niebem, ponieważ życie jakie znamy nie może istnieć w lodowatej, bezpowietrznej przestrzeni.
- To jest to – ten dowód na który czekaliśmy – powiedziała dr Masson dziennikarzom. – Dzięki niesłychanemu szczęściu, NASA wycelowała teleskop precyzyjnie w czasie i w miejsce i udało się uchwycić ten moment na filmie. Nie jestem szczególnie religijna, ale nie mam wątpliwości co do tego, że Ktoś lub Coś wmieszał się do decydowania o tym, w które miejsce i w jakim czasie należy wycelować HST. Czy tym Ktosiem lub Cosiem był sam Pan Bóg? Biorąc pod uwagę kosmiczna pustkę Wszechświata i te miejsca, które NASA obserwowała dla badań, to jest raczej oczywiste, że jest to ta sprawa.

Rzecznik NASA nie był chętny do skomentowania raportu autorki w oczekiwaniu na dalsze analizy zdjęć przyjętych w dniu 26 grudnia. W przeciwieństwie do milczenia oficjeli, źródła w NASA przyznały, że NASA odkryła coś takiego, co może odmienić przyszłość całej Ludzkości.
- Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że miasto to jest zamieszkałe przez dusze zmarłych – jak powiedziało jedno z moich źródeł. – Znaleźliśmy miejsce zamieszkania Boga.
 
Plotka głosi, że NASA wysłała odbitki zdjęć do papieża Jana Pawła II na jego żądanie, ale źródła w Watykanie nigdy tego ani nie potwierdziły, ani nie zanegowały.


Moje 3 grosze


Chciałbym tylko przypomnieć Czytelnikom wizje tego Nowego Jeruzalem zawarte w Apokalipsie św. Jana, gdzie pisze on tak:

Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Ap 3, 12)
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi:
«Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
I rzekł mi:
«Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga».
I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał:
«Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka».
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
Od wschodu trzy bramy
i od północy trzy bramy,
i od południa trzy bramy,
i od zachodu trzy bramy.
A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem.
Warstwa pierwsza - jaspis,
druga - szafir,
trzecia - chalcedon,
czwarta - szmaragd,
piąta - sardoniks,
szósta - krwawnik,
siódma - chryzolit,
ósma - beryl,
dziewiąta - topaz,
dziesiąta - chryzopraz,
jedenasta - hiacynt,
dwunasta - ametyst.
A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek.
I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek.
I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka. (Ap 21, 1-27)

I niech ktoś mi powie, co za kretyn wymyślił, że Apokalipsa to koniec świata…??? Owszem, upadnie świat, w którym żyjemy, ale na jego miejsce przyjdzie nowy – to już widać aż nadto dobrze. Koniec świata będzie dla tych, którzy żyją kosztem innych i korzystają z zasobów tego świata bez umiaru. Ale tam nie zabiorą tego, czego się podorabiali na tym świecie, a posiadanie jest jedyną rzeczą, która się dla nich liczy...

CDN.
 
Przekład z j. angielskiego - ©Robert K. Leśniakiewicz