wtorek, 24 lipca 2012

Zagadkowe dźwięki z niebios

 Fotografia jasnego bolidu...
...i ślad jaki pozostawia po sobie na niebie... 
(Foto: Pracownia Komet i Meteorów)


Jelena Łanda

W ostatnim czasie światowe media coraz częściej przekazują informacje o tym, że w różnych częściach świata z nieba dobiegają dziwne dźwięki. Literalnie kilka tygodni temu w Niemczech i Kanadzie ludzie słyszeli ryk i wycie, które dobiegało skądś z góry. W tym samym czasie, na ulicach miast włączała się sygnalizacja świetlna.

I zatrąbił anioł...?

W Niemczech naoczni świadkowie nagrali także niezwykłe video: niskie chmury zasłaniają niebo, a nagrane dźwięki przypominają wycie wiatru w kominie. Przeglądając te zapisy doznajesz nieprzyjemnego uczucia: jakże jesteś bezsilnym wobec sił Przyrody. I pojawia się myśl – a co to będzie, jak to zatrąbił siódmy anioł i:
I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, mówiąc: «Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię». Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. (Ap 11,15-19)
Jednym słowem mówiąc – nastąpi koniec świata…
Jak na razie nie ma wyjaśnienia tego zjawiska, ale są już próby jego wyjaśnienia. Jedna z nich jest hipoteza, jak na nasz punkt widzenia całkiem logiczna – bo bolidowa. Właśnie chcemy ja przedstawić naszym Czytelnikom. Będzie tu mowa o tzw. dźwięczących bolidach czy też bolidach fonicznych. (Bolid jest to meteoroid, który przelatuje przez atmosferę ziemską odbijając się od jej gęstszych warstw i odlatujący z powrotem w Kosmos – uwaga tłum.)

Rozpalona „kropla”

Zacznijmy od tego, że te zagadkowe dźwięki są realne. Istnieje wiele doskonale udokumentowanych przypadków ich obserwacji na całej naszej planecie. Ustalono nawet dokładna liczbę takich obserwacji od I wieku n.e. – było ich 260 (astronom Pietr Drawert naliczył ich 267 do roku 1940 – uwaga tłum.). Dźwięki wydawane przez bolidy dźwiękowych charakteryzują się dużym zróżnicowaniem – od łopotu ptasich skrzydeł, skrzypienie, trzeszczenie, szelesty, a nawet szmer wody! Ale niebo zazwyczaj zaczyna swoje „koncerty” w momencie, w którym na nim pojawia się poruszająca się z ogromną prędkością ognista kula.
v Tak więc było w zimie 1706 roku, kiedy to nad Tobolskiem przeleciał świetlisty bolid. Jego przelot odbył się przy akompaniamencie dźwięku, jaki wydają dwa kawałki żelaza pocierane o siebie.
v W lutym 1894 roku nad Carskim Siołem z trzaskiem przeleciała ognista kula.
v A nad Ukrainą w dniu 23 sierpnia 1900 roku rozległo się słabe szeleszczenie po czym świadkowie zauważyli, jak poprzez nieboskłon przelatuje „gwiazda” z ogromną prędkością.
v W lecie 1908 roku mieszkańcy miasta Tajga w Kiemierowskiej Obłasti słyszeli już to narastający już to słabnący odgłos szorowania. W tej samej chwili na niebie widoczne było ciało niebieskie przypominające kroplę rozpalonego metalu, zostawiającą za sobą jasny ślad, podobny do tego, jaki pozostawiają za sobą odrzutowce. Naoczni świadkowie zaobserwowali do tego cztery kule z ognistymi ogonami, okutane przez czarny dym, których przelotowi towarzyszyło takie wycie, jakby w niebie rozpętała się wichura.
Niekiedy dźwięk powstaje o wiele wcześniej przed ukazaniem się bolidu – inaczej mówiąc – do czasu wejścia bolidu w atmosferę i zaczyna wchodzić z nią w interakcję. Nauka nie jest w stanie wyjaśnić takiego efektu.
W roku 1980, w zimny poranek nad jedną ze wsi Ałtajskiego Kraju rozległ się taki szum, jaki bywa w lesie przy silnym wietrze – on przypominał dość dokładnie zwielokrotniony szelest liści. W chwile potem na horyzoncie pojawiła się świetlista kula z ognistym ogonem, która przeleciawszy niebo w kierunku wschodnim znikła za horyzontem. A po dwóch latach podobny bolid zaobserwowano nad Doniecką Obłastią. Przy tej okazji naoczni świadkowie słyszeli głos „kamienia uderzającego o kamień”.
Często przed tego rodzaju zjawiskami można zauważyć zmiany w zachowaniu się zwierząt domowych: psy zaczynają wyć, koty wracają do domu, kury są bardzo niespokojne, konie kładą się na ziemi, jakby im podcięto przednie nogi…  

Prawda leży gdzieś pośrodku

Bolidy dźwiękowe mogą się pokazywać we wszystkich rejonach świata i o każdym czasie. Jednakże dźwięki te słyszano nie tylko na terenach, gdzie obserwowano przelot bolidów. Obserwatorom wydaje się, że dźwięk wynikł sam z siebie i wychodzi z otaczających ich przedmiotów: domów, drzew, samochodów… Czy z tego rodzaju zjawiskami spotkali się świadkowie wydarzeń w Niemczech i Kanadzie?
Tak nawiasem mówiąc ci, którzy mieli okazję obserwować zorzę polarną twierdzą, że mogą one wydawać dźwięki przypominające te, które wydzielają z siebie bolidy. Do tego natura dźwięków wydawanych przez zorze polarne i bolidy jak dotąd nie jest zupełnie zbadana.     (Jak podała „Angora” nr 29/2012, s.4 wkładki – charakterystyczny dźwięk towarzyszący zorzy polarnej tworzy się 70 metrów nad ziemią. Ustalili to specjaliści z Uniwersytetu Aalto w Finlandii […] – Naszym zdaniem za powstanie tych „pieśni” odpowiadają prawdopodobnie te same naładowane słoneczne cząsteczki, które prowadzą do pojawienia się samych zórz – mówi naukowiec Unto K. Laine. Badania dotyczące tego zjawiska nie są łatwe, ponieważ niebiańska muzyka nie towarzyszy każdej zorzy, a poza tym nie zawsze brzmi tak samo… - przyp. tłum.)
A zatem o co tutaj chodzi? Być może wcale nie chodzi tutaj o bolidy? Jaki znak chce nam dać Matka-Ziemia? Czy dźwięki te rodzą się w jej wnętrzu czy w okalającej ja atmosferze? Te wszystkie pytania na dzień dzisiejszy pozostają bez odpowiedzi. Jednakże niedawno pojawiła się jeszcze jedna hipoteza, a mianowicie – być może zagadkowe dźwięki towarzysza procesowi otwarcia na całej planecie tzw. „gwiezdnych wrót” – portali do innych światów. Czy tak właśnie jest, czy nie? Wiadomo – prawda jest gdzieś pośrodku…

Mistrz Lucjan o bolidach

Mistrz Lucjan Znicz-Sawicki pisał o podobnych zjawiskach już w latach 80. ubiegłego stulecia w swej biblii polskich ufologów „Goście z Kosmosu – Nieznane Obiekty Latające” t. 3, ss.87-91, w której pisze o tzw. bolidach elektrofonicznych, których obserwacje pozwolę sobie dodać do artykułu Pani Jeleny Łandy:
v 1 marca 1929 roku w Okręgu Tarskim (ZSRR) w pobliżu miejscowości Chmielowka spadł meteoryt, którego przelotowi towarzyszył szelest, a potem grzmot rozpadającego się meteoroidu.
v Sierpień 1898 roku, Finlandia – zaobserwowano bolid któremu towarzyszył odgłos dartego płótna lub papieru.
v Czerwiec 1927 nad Laredo, San Antonio i Wimberley, TX, USA – przelotowi bolidu towarzyszył jęk.
v 10 sierpnia 1937 roku, Omsk. Przelotowi meteoroidu towarzyszył szum „jakby z góry na miasto pikował gigantyczny orzeł”. Trwało to 15-18 sekund.
v 6 sierpnia 1938 roku nad Omskiem pewien lotnik zaobserwował przelot bolidu w postaci BOL, który wydawał dźwięk przypominający „odgłos obracającego się elektrycznego kalkulatora”.
v Maj 1944 roku. Nad Aszchabadem (Turkmenistan) zaobserwowano bolid, który lecąc wydawał głos przypominający wycie.
v 4 października 1950 roku, bolid przeleciał nas Missouri, wydawał dźwięki słyszane jedynie przez dzieci.  
v Lata 70., miasteczko Isilkule pomiedzy Omskiem a Pietropawłowskiem w Kazachstanie zaobserwowano jaskrawy bolid, któremu towarzyszył ostry trzask jakby rozdzieranej tkaniny.
v 7 kwietnia 1978, Sydney w Australii. Zaobserwowano tam bolid lecący z SW na NE, który wydawał dziwne dźwięki, które były słyszane przez wielu świadków.  
Radziecki uczony prof. J. S. Astapowicz wyliczył na podstawie kronik aż 163 przeloty takich bolidów – do roku 1950. Drugi katalog sporządził prof. Pietr L. Drawert składający się aż z trzech części traktujących o obserwacjach historycznych i czwartej o bolidach elektrofonicznych, w sumie 267 obserwacji na całym świecie.

Pisze Mistrz Lucjan:

A tymczasem największa, niemożliwa wręcz do rozwiązania tajemnica bolidów elektrofonicznych wciąż jeszcze przed nami. To prędkość rozchodzącego się wydawanego przez nie dźwięku. Odległość stwierdzonej obserwacji bolidów waha się od 10 do 500 km (z tym, że większość z nich waha się w odległości 50-200 km). Prędkość dźwięku – jak wiadomo – nawet w tak niezwykłym środowisku jak szkło osiąga maksymalnie 5200 m/s. W atmosferze w zależności od jej temperatury, głos biegnie z prędkością od 319 m/s (przy -20°C) do 343 m/s (przy +20°C). Biorąc więc pod uwagę nawet tą prędkość najwyższą (choć jak wiemy większość obserwacji dokonano zimą) dźwięk z odległości 10 km powinien dojść do obserwatorów po niemal pół minuty (dokładnie po 29 sekundach), a z największej znanej odległości obserwacji wynoszącej 500 km (o ile w ogóle z tej odległości dźwięk miałby możliwość dotrzeć do obserwatora!) dokładnie dopiero po 24 minutach i 36 sekundach! Tymczasem – jak wiemy – dźwięk bolidów elektrofonicznych nie tylko dochodzi do ucha obserwatora z tych nieprawdopodobnych odległości RÓWNOCZEŚNIE z jego obrazem, ale nawet w niektórych wypadkach jeszcze PRZED POJAWIANIEM SIĘ bolidu na niebie? A więc dźwięk równy, a może nawet WYPRZEDZAJACY PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA? Cóż na to wszystkie klasyczne prawa fizyki.

Oczywiście jest furtka, bowiem zakładamy, że bolidy elektrofoniczne lecąc przez atmosferę wytwarzają plazmę, która z kolei generuje fale radiowe odbierane przez ten obszar kory mózgowej, który odpowiada za słuch – stąd złudzenie słyszanego dźwięku. Ale co z dźwiękami, które utrwalają kamery video?
Jak dotąd nie ma rozwiązania tej zagadki, i jeżeli nie jest to humbug, to jest to jedna z najciekawszych zagadek naukowych XXI wieku!

Źródło – „Tajny XX wieka” nr 16/2012, s. 3
Przekład z j. rosyjskiego i komentarz –
Robert K. Leśniakiewicz ©


No i tajemnica wyjaśniona - jednak to zwykły hoax czy humbug: http://www.sadistic.pl/pamietacie-tajemnicze-dzwieki-z-niebios-vt128429.htm - bez komentarza


Mariusz Fryckowski