wtorek, 21 lutego 2017

Wulkan na śmietniku

Stanisław Bednarz


74 lata temu,  20 lutego 1943 roku wydarzyła się w Meksyku  niesłychana gratka dla wulkanologów. Na oczach ludzi zaczął wyrastać wulkan. Na polu kukurydzy  rolnika Dioniso Pulido pojawiła się niewielka szczelina. Według jego opowieści miejscowi wieśniacy próbowali początkowo zasypać szczelinę kamieniami i ziemią, ale uciekli, gdy ze szczeliny zaczął się wydobywać materiał wulkaniczny. 

Otwarcie się szczeliny zapowiadały już wcześniej tajemnicze grzmoty, które słyszeli mieszkańcy wsi Paricutin na kilka tygodni przed pojawieniem się szczeliny. 

W ciągu pierwszego dnia aktywności powstał stożek o wysokości 50 m, a w ciągu tygodnia jego wysokość powiększyła się do 100 metrów. W marcu wulkan jeszcze bardziej się uaktywnił, wyrzucając w powietrze słupy popiołów wulkanicznych, które opadały na pobliskie wioski Paricutin i San Juan Parangaricutiro. 


12 lipca rozpoczęły się wylewy lawy, której potoki zaczęły się zbliżać do wioski, którą wkrótce ewakuowano. 

W sierpniu mieszkańcy San Juan opuścili miasto zasypane przez popioły i lawę, obecnie o dawnym istnieniu miejscowości świadczy jedynie wieża kościoła, wystająca ponad poziom lawy. 

Podczas pierwszego, najbardziej intensywnego roku działalności, kiedy wulkan wyrzucał głównie materiał piroklastyczny, powstał stożek o wysokości 336 metrów. Wulkan był aktywny przez kolejne osiem lat, ale okres ten charakteryzował się głównie spokojnymi wylewami lawy. Jego aktywność stopniowo malała, poza jedynie ostatnimi sześcioma miesiącami przed ustaniem aktywności, kiedy pojawiły się bardziej gwałtowne erupcje. Ostatecznie jego aktywność ustała w 1952 roku, osiągając wówczas wysokość względna  424 metrów ponad początkowy poziom pola kukurydzy, z którego się narodził. Ze względu na fakt że wspomniane pole kukurydzy położone było na wysokim płaskowyżu  wysokość bezwzględna wulkanu wynosi około 2800 m n.p.m. Dało naukowcom możliwość przyjrzenia się z bliska narodzinom wulkanu. Do tej pory sadzono ze formowanie się stożka jest zjawiskiem długotrwałym…