wtorek, 14 sierpnia 2012

Mapa – zasięg STREFY 3c 123…Zofia Piepiórka – „Eleonora”

Motto:

„W tajnej bazie kosmicznej ukrytej w górach - Plejadanie spotkali się z przedstawicielami Galaktycznej Federacji. Wszyscy byli zadowoleni, gdyż udało się wykonać PLAN. (…) Zebraliśmy się tutaj, aby wysłuchać wasze propozycje i wybrać nowego króla. (…) Nagromadziliśmy wystarczająco dużo broni nuklearnej, aby całkowicie zniszczyć planetę! Osiągnęliśmy rewelacyjne skażenie środowiska, wielkie dziury ozonowe, topnienie lodowców na biegunach, zmiany klimatu! Gdy zabraknie paliwa, ich napędy i technologie doprowadzą do całkowitego wyniszczenia cywilizacji i dojdzie do wybuchu ostatniej wojny... Dalej… perfekcyjnie zmanipulowaliśmy ich religie i duchowość, a ”ojcowie święci” pobłogosławią nasze zwycięstwo! Jesteśmy ich bogami i odnieśliśmy sukces w każdej możliwej dziedzinie! Wznieśmy toast za zwycięstwo PLANU „Operacja Ziemia”!
Nagle włączył się sygnał i na ekranie komputera pojawiła się mapa. Zapadła cisza. Skośne oczy szaraków zwęziły się, a błękitne oczy Plejadan powiększyły.”

(fragment książki)

STREFA 3c 123 na Kaszubach - MAŁE STAWISKA  54°02′51″N - 018°02′01″E   

W związku z moimi wieloletnimi badaniami STREFY 3c 123 na Kaszubach nawiązałam współpracę z firmą geodezyjną w Gdyni, która podjęła się wykonania małoskalowej mapy Polski z zaznaczeniem na niej treści, będącej przedmiotem mojego zainteresowania. Przebieg wykonanych przez geodetów prac wyglądał następująco:
„Przyjmując punkt znajdujący się w miejscowości Małe Stawiska za środek okręgu, zaś odległość między tym punktem a Babią Górą – która wynosi w linii prostej 507,767km – za jego promień, to powstanie okrąg o obwodzie 3190,394km. (!) Następnie dzieląc obwód powstałego okręgu na odcinki (łuki) o odległości 26,476km powstanie ich 120,5. Wykonane w ten sposób zadanie naniesiono na mapę Polski. Efektem tego jest wykonana małoskalowa mapa Polski, która obrazuje zasięg powstałego w ten sposób okręgu. Geodeci dysponując tymi danymi w wersji elektronicznej są w stanie wykonać takie opracowanie w dowolnej skali, dla dowolnego obszaru Polski. Jest także możliwość wykonania takiego opracowania w wielkiej skali z uwzględnieniem poszczególnych miejscowości w Polsce.” W ten sposób na mapie został wskazany wielki krąg Obwodowych Baz Kosmicznych dla Strefy 3c 123 na Kaszubach w Polsce i Europie.Od 1993 roku badam różne kamienne kręgi  i wiem,  że w ich ustawieniu zostały zawarte informacje zrozumiałe dla współczesnych naukowców, gdyż są zakodowane w symbolach astronomicznych, fizycznych, matematycznych i technicznych. Wielkorotnie pisałam iż w Odrach odwzorowany jest plan Hiad, a w Węsiorach plan Plejad - w gwiazdozbiorze BYKA. Odległość pomiędzy tymi kamiennymi kregami wynosi ok. 60 km, a więc jest to największe w skali odwzorowanie gwiazdozbioru na terenie Kaszub i Polski. Inne kamienne kręgi, które badałam są wykonane w małej skali, co oznacza że mają proporcjonalnie mniejsze znaczenie. Aby wykonać tak wielki PLAN gwiazdozbioru tysiące lat temu konstruktorzy musieli użyć satelity i komputera, lecz wg hipotezy archeologów kamienne kręgi są tylko cmentarzyskiem Gotów!

Na planie gwiazdozbioru BYKA widzimy również „radioźródło 3c 123”. W rzeczywistości jest to bardzo odległa galaktyka, która również została odwzorowana na planie gwiazdozbioru BYKA - w Małych Stawiskach. W tym miejscu w maju 1991 roku zobaczyłam „płonące drzewa”. Potraktowałam to jako wskazówkę mistyczną, fizyczną i astronomiczną.

W Planie Hiad odwzorowanych w Odrach zawarte są informacje dotyczące ich stacjonarnych Baz Kosmicznych na terenie Polski oraz baz obwodowych – co opisałam we wcześniejszych artykułach.  Aby je zlokalizować należy nałożyć plan geodezyjny w odpowiedniej skali na mapę Polski. Wg wskazówek kamiennego Planu zlokalizowałam kilka baz kosmicznych Hiad - co wcześniej również opisałam.

W miejscu gdzie zostało odwzorowane „Radioźródło 3c 123” w Małych Stawiskach znajduje się wielka Baza Kosmiczna pochodząca z tej odległej galaktyki, gdyż była to pierwsza cywilizacja, która tutaj przybyła i tworzyła nową cywilizację na naszej planecie. Wg moich dociekań, jesteśmy ich potomkami, ale w wyniku zagłady wcześniejszych cywilizacji jesteśmy Czwartą i ostatnią cywilizacjią, która może to zrozumieć.  Dlaczego? Patrz Motto!

W 1993 roku w Małych Stawiskach odkryłam wyłaniające się z ziemi wielkie nietypowe głazy, które na planie geodezyjnym wskazywały istnienie wielkiego kręgu o średnicy 1 km z czasów wcześniejszej cywilizacji. Później zrozumiałam, iż był to dokładny PLAN tej Bazy Kosmicznej, lecz na skutek kataklizmu został całkowicie zniszczony i jego dokładna rekonstrukcja z wielu powodów  jest niemożliwe, lecz są inne sposoby aby to zlokalizować. 

Doszłam do wniosku, że jeżeli plan Hiad i Plejad wskazuje ich podziemne bazy kosmiczne oraz obwodowe w Polsce, to  dotyczy to również Bazy Kosmicznej z „Radioźródła 3c 123”  i należy podejść do tej sprawy w sposób analogiczny. Dlatego chciałam zlokalizować chociaż jedną z ich Baz Obwodowych i tak się stało wiosną 2012 roku co opisałam w reportażu „Wyprawa w  poszukiwaniu Baz Kosmicznych na Babiej Górze w Beskidach”. W ten sposób wykonałam niemożliwe zadanie dla naukowca, ale nie dla wizjonerki! Wiedząc gdzie na Babiej Górze znajduje się ich Baza Obwodowa - o śr. 300 m – wskazałam tym samym promień wielkiego okręgu. A w jakiej odległości znajdują się kolejne Bazy? Okazało się, że kolejna Baza Obwodowa znajduje się na Koskowej Górze w Jordanowie. Odległość ze szczytu Babiej Góry do Koskowej Góry obliczył Robert Leśniakiewicz na mapie. Wynosi ona ok. 26,476km - ale dotyczy to szczytów, a nie miejsca ich Baz Kosmicznych. W moich badaniach kamiennych kręgów i ich planów wciąż powtarza się liczba „26”... Czyżby te PLANY wykonał ten sam ARCHITEKT i BUDOWNICZY planety Ziemi?

Zastanawiałam się ile jest Baz kosmicznych na wielkim okręgu, który wykracza poza granice Polski?

W pod koniec lipca 2012 roku nieoczekiwanie skontaktował się ze mną geodeta z Gdyni, który zainteresował się moimi badaniami i odkryciami. Na moją prośbę zgodził się wykonać plan geodezyjny dla Strefy 3c 123. Wspólnymi siłami – ja, Ewa Wójcik i geodeta odszukaliśmy w programach Internetowych mapy Małych Stawisk. Następnie geodeta naniósł wszystkie potrzebne dane, aby sprawdzić ile Baz Obwodowych zmieści się na obwodzie kręgu. Okazało się, że przy tych pomiarach jakimi dysponowałam na obwodzie kręgu zmieści się … 120,5 Baz Kosmicznych.  Oczywiście 120,5 oznacz błąd w pomiarach!

Dlaczego jest tyle tych Baz Obwodowych i czy ma to znaczenie?

Następnego dnia zrozumiałam o co chodzi! Okazuje się, że wszystko tutaj jest opisane dokładnie w sposób astronomiczny oraz matematyczny i tak należy na to patrzeć, czyli oczyma astronoma, fizyka i matematyka, a nie tylko mistyka! Dlatego na obwodzie „Strefy 3c 123” powinny być 123 dyski obwodowe, a nie 120,5, gdyż ich ilość i lokalizacja zawierają informacje o ich pochodzeniu kosmicznym i właścicielach!  Brakuje 2,5 Bazy Kosmicznej, a więc pierwszy plan geodezyjny, jest prawidłowy, ale błąd jest konsekwencją nieprecyzyjnych pomiarów. Biorąc pod uwagę, że dane szerokości geograficznej dla Babiej Góry i Koskowej Góry oraz Małych Stawisk zostały wzięte z Wikipedii - konieczna jest kolejna wyprawa w Beskidy, aby dokładnie uściślić  miejsce Obwodowej Bazy Kosmicznej przy pomocy GPS. To samo dotyczy terenu Małych Stawisk na Kaszubach.

Zwróciłam również uwagę na długość obwodu kręgu - 3190,394km! A może powinno być ok.330 000m? „Nomen omen”! Dopiero po nałożeniu dokładnych danych powstanie prawdziwy PLAN Baz Obwodowych dla „Strefy 3c 123” na Kaszubach.

 Komu potrzebny jest tak dokładny PLAN? Oczywiście jest potrzebne dla mnie, gdyż potwierdza sens moich wieloletnich badań kamiennych kręgów oraz STREFY 3c 123, która ma strategiczne znaczenie dla  Europy i całej naszej cywilizacji! Potrzebne jest to również astronomom i fizykom – ale nie archeologom! Oczywiście potrzebne jest również dla naszego Wojska Polskiego!

Uważam - że pomimo stosunkowo niewielkiego błędu, te pierwsze plany geodezyjne są sukcesem, gdyż po raz pierwszy udało się udowodnić istnienie zakodowanej informacji w sposób astronomiczny w PLANIE kamiennych kręgów oraz istnienie Baz Kosmicznych w STREFIE 3c 123! Jest to opisane w sposób niezwykle inteligentny i przemyślany, że aż po prostu brakuje mi słów….

Dla kogo to zostało przygotowane? Oczywiście dla potomków Pierwszej Cywilizacji, abyśmy to dokładnie zlokalizowali i zrozumieli, jednak muszą nad tym pracować astronomowie, fizycy oraz matematycy. Ja jestem wizjonerką i badaczką megalitów - nie znam się na wszystkim i nie muszę! To jest praca dla wielu ludzi, a nie tylko dla mnie!

Idąc tym tokiem rozumowania…

Wiedząc już ile jest Baz Obwodowych i w jakiej są odległości na obwodzie zastanawiałam się czy liczba „3c…” ma również jakieś zakodowane znaczenie dla "STREFY 3c 123" i co to znaczy? Wiedziałam, że w Małych Stawiskach znajduje się jedna wielka Baza Kosmiczna o śr. 1 km, która ma połączenie z kosmosem, czyli z odległą macierzystą galaktyką.

Następnego dnia otrzymałam odpowiedź… iż w tym miejscu jest nie jedna lecz TRZY DZSKI pochodzące z odległej galaktyki, którą brytyjscy astronomowie nazwali - „Radioźródło 3c 123”. DLACZEGO AŻ TRZY DYSKI? Analizowałam to kilka dni i okazało się, że ma to strategiczne znaczenie dla przyszłości! Jesteśmy czwartą cywilizacja na tym kontynencie, która popełnia te same błędy… Jakie BŁĘDY?!

Gdy analizowałam tę sprawę, przypomniałam sobie różne sny i wizje, proroctwa oraz zdarzenia w tym miejscu… i wszystko zaczęło się układać jak elementy „puzzli”.

To jest Wojna KOSMICZNA! Z kim? Z szatańską bandą galaktyczną, która od początku istnienia naszej cywilizacji wszystko niszczy i to na wszelkie sposoby. Ale w jakim celu? Tym celem są DYSKI z „Radioźródła 3c 123” oraz ich potęga techniczna ukryta w ziemi - nie tylko w Polsce. Galaktyczna Federacja - składająca się z samych bandytów - chce je zawłaszczyć, gdyż są to super technologie kosmiczne…

 Z historii naszej cywilizacji wiemy, że ten ma władzę kto wygrywa wojnę. Jesteśmy w ich niewoli i dlatego nauczyli nas myśleć, że przyszłość naszej cywilizacji to wojny, a jest dokładnie odwrotnie! Przyszłość naszej cywilizacji to nie wojny, lecz pokój który zapewni wszechstronny rozwój i postęp cywilizacyjny. Wojny niszczą cywilizacje i ziemię! Tymczasem postęp naszej cywilizacji opiera się na wojnach i przemocy. Komu to jest potrzebne?  Czyja to „szkoła” myślenia? OBCY stworzyli hybrydy i wszędzie mają swoich ludzi, którzy ograniczają wiedzę, naukę i technologie oraz duchowość - tylko dla potrzeb bandy Federacji Galaktycznej.

Co zrobiła banda Federacji Galaktycznej w Strefie 3c 123?

Banda morderców i oszustów wiedziała, że w ziemi są ukryte Bazy Kosmiczne z kodami kosmicznymi  Ziemi i cywilizacji, po to, aby w razie zagrożenia właściwi ludzie mogli wezwać na pomoc Ojczystą cywilizację z Kosmosu. Okazuje się, że w Strefie 3c 123 jest potrójna BAZA KOSMICZNA z czasów Pierwszej Cywilizacji z trzema dyskami - Bazami Kosmicznymi o różnych średnicach. W poprzedniej cywilizacji- najmniejsza Baza Kosmiczna została opanowana przez Szaraków i Plejadan. Złamali kody i dzięki temu zmienili programy naszej cywilizacji. Co się dzieje? – widać w TV…

Doszłam do wniosku, że każda z trzech Baz Kosmicznych "3c" ma swoje osobne Bazy Obwodowe, a więc najmniejsza również. Wiedząc jaką ma średnicę można odmierzyć promień i zlokalizować jej Bazy Obwodowe. Przewiduję, że siedzą tam szaraki i Plejadanie oraz reszta sprzymierzonej bandy!

Jakim cudem udało się im tam wejść?

 W poprzednich cywilizacjach byli „święci” zdrajcy, którzy otrzymali „klucze” czyli kody dostępu.

W naszej cywilizacji te symboliczne „klucze” są w WATYKANIE co widać w np. ich herbie! Co zrobili „święci” ojczulkowie z dwoma „kluczami” - kodami naszej cywilizacji? O tym w symbolu mówi proroctwo Apokalipsy - rozd. 17-18 i dalej…
Patrząc na drugą mapę widzimy, że cała Polska jest w czarnym kolorze, bo „czarni” wszystko zakodowali tak, aby zniszczyć Polskę, planetę i cywilizację… Komu więc naprawdę służą „święci” ojczulkowie w tej i każdej  innej religii?

 W Strefie 3 Baz Kosmicznych „radioźródła 3c 123”… pozostały jeszcze dwa DYSKI do których się nie włamali… Dlaczego? Bo to jest pułapka na każdego bandytę, oszusta i złodzieja… Takich Baz Kosmicznych na Ziemi jest więcej! Ile?  W proroctwie Apokalipsy jest mowa o 144 000…  Oczywiście nie chodzi o ludzi, ale Dyski i Bazy Kosmiczne ukryte w ziemi i morzach oraz oceanach. Są one do zadań specjalnych…. Czy bandyci o tym wiedzą? Chcą mieć „wojnę”, to ją będą mieli! Walczą z cała naszą Kosmiczną Cywilizacją Króla Jahwe, a nie tylko z nami, albo… ze mną! Jest nas tysiące, miliony na Ziemi i w Kosmosie! Dlatego od tysięcy lat mówimy w modlitwie, której nauczył nas Jezus: „Ojcze nasz przyjdź Królestwo Twoje…”

Każda z niezależnych Baz Centralnych ma swoje Bazy Obwodowe. Obecnie z tych połączonych  Baz dochodzą sygnały, które nakładają się na zmanipulowane programy TRZECIEJ - najmniejszej Bazy i je niwelują, aby nie dopuścić do kolejnej zagłady całej Europy i cywilizacji. Pomoc dla nas nie nadejdzie z Kosmosu lecz jest  na  Ziemi - o ile jesteśmy świadomi tego i potrafimy to udowodnić i  wykonać. Jak? Tak jak ja, jak Ewa, jak geodeta, którego nawet nie znam… Czy to jest dla każdego myślącego człowieka zbyt dużo do zrobienia??

 Zabili Króla Jahwe i trzy raz niszczyli naszą cywilizację, lecz nie udało im się jeszcze zniszczyć planety! Tym razem są bardzo blisko celu… Nie bez powodu na Ziemi nagromadzono tyle broni atomowej (gdzie i kto?), która wystarczy na zniszczenie całej planety. Wystarczy większe trzęsienie ziemi - nawet sztucznie wywołane… Galaktyczni bandyci odlecą ze swoimi ludźmi w kosmos, aby niszczyć inne tego typu planety jak Ziemia. Przy okazji zabiorą technologie, które są przeznaczone dla celów pokojowych, a nie do wiecznych wojen na Ziemi i w kosmosie!

Tymczasem ludzie galaktycznej bandy są na wszystkich strategicznych stanowiskach w Polsce i na Ziemi. Dlatego np. naukowcy ukrywają oraz fałszują wszelkie odkrycia dotyczące wcześniejszych cywilizacji na Ziemi! Dlatego archeolodzy wmawiają nam, że kamienne kręgi to tylko cmentarzyska Gotów! Dlatego Kościół Katolicki usunął II przykazanie z Dekalogu, aby wprowadzić zakazany kult bałwochwalczy obrazów i figur – wprowadzili kulty maryjne! Dlatego „ojcowie święci” koronują te „święte” obrazy i figury w ich sanktuariach, a pod nimi od wieków ukryte są tajne bazy bandy kosmicznej! Dla przykładu… o jakim słynnym „obrazie z raną ciętą od miecza a za nim stoi Bestia” - mówi odwieczne proroctwo Apokalipsy? Jest tylko jeden taki obraz w Polsce… na Jasnej Górze w Częstochowie! Tam i w wielu innych miejscach w Polsce i na całej Ziemi gromadzą się ludzie Bestii…

Wg proroctwa Apokalipsy SĄD OSTATECZNY – KOSMICZY odbędzie się nad Federacją Galaktyczną i ich ludźmi na Ziemi i w Kosmosie.

„W tajnej bazie kosmicznej ukrytej w górach Plejadanie spotkali się z przedstawicielami Galaktycznej Federacji. Wszyscy byli zadowoleni, gdyż udało się wykonać PLAN. (…) Zebraliśmy się tutaj, aby wysłuchać wasze propozycje i wybrać nowego króla. (…) Nagromadziliśmy wystarczająco dużo broni nuklearnej, aby całkowicie zniszczyć planetę! Osiągnęliśmy rewelacyjne skażenie środowiska, wielkie dziury ozonowe, topnienie lodowców na biegunach, zmiany klimatu! Gdy zabraknie paliwa, ich napędy i technologie doprowadzą do całkowitego wyniszczenia cywilizacji i dojdzie do wybuchu ostatecznej  wojny. Dalej… perfekcyjnie zmanipulowaliśmy ich religie i duchowość, a ”ojcowie święci” pobłogosławią nasze zwycięstwo! Jesteśmy ich bogami i odnieśliśmy sukces w każdej możliwej dziedzinie! Wznieśmy toast za zwycięstwo PLANU „Operacja Ziemia”!

Nagle włączył się sygnał i na ekranie komputera pojawiła się mapa. Zapadła cisza. Skośne oczy szaraków zwęziły się, a błękitne oczy Plejadan powiększyły.” 

(fragment książki)

Druga mapa”Niniejsza mapa przedstawia okrąg ze środkiem w Małych Stawiskach w odniesieniu do mapy Europy. Mapa ta ma jedynie charakter poglądowy i nie może być traktowana jako precyzyjne odniesienie. Małoskalowa mapa Europy ma inną dokładność odwzorowawczą (większe błędy odwzorowania) niż mapa Polski, w związku z tym występują rozbieżności. O ile mamy możliwość dokładnego odwzorowania mapy Polski nawet w opracowaniach wielkoskalowych, o tyle na małoskalowej mapie Europy odwzorowanie map europejskich w odniesieniu do mapy Polski są mało dokładne. Stąd tylko poglądowy (ogólny mniej więcej) zarys tego okręgu”