niedziela, 1 września 2013

LODOWY KRĄG NA NOSSAN I PRZESTRZELINA W LJUSANClas Svahn


Wciąż fascynującą zagadkę stanowią dziwne formacje lodowe znajdowane na rzekach w Szwecji. Traktuje o tym artykuł z UFO-Aktuellt nr 1/2005 pt. Issnurra i Nossan och hål i Ljusan.Na kilka minut przed szóstą rano, dnia 5 marca 2005 roku, Nils Lundmark jechał sankami wzdłuż rzeki Nossan z Fölende do Herrljunga. Jadąc zobaczył dziwny krąg lodowy w zakolu rzeki i powiadomił o tym UFO-Aktuellt i mnie.
- Początkowo sądziłem, że wypiłem o jedną whisky za dużo – powiedział Nils. – To było takie niewiarygodne.Zjawisko to sfilmowano i sfotografowano – m.in. zrobiła to pani Eva Carlsson z Fölende. Kręgi lodowe na wodzie odnotowano przez UFO Sverige po raz pierwszy w rejonie Föleneborna i opisano w artykułach na temat obserwacji w rejonie Piteä (1986-1987) oraz w Emån (1995-1996), w których to artykułach udowodniono, że za tymi zjawiskami stoją siły Natury.

Mechanizm powstawania kręgów lodowych jest stosunkowo prosty i łatwy do wytłumaczenia – zob. ryc. Kręgi te powstają w zakolach rzek, gdzie silny prąd powoduje powstawanie wirów wodnych, w których komasują się kawałki lodu (1). W miarę spadania temperatury powietrza i wody, kra scala się w dużą obracającą się masę lodu (2), która uderzając o caliznę lodową ulega wygładzeniu na krawędziach i jednocześnie nadaje to jej niemal idealnie okrągły kształt (3). Kręgi te mogą być wielowarstwowe i tak np. krąg na rzece Piteälven składał się z kilku warstw i miał 15 m średnicy! Wirował on majestatycznie w caliźnie lodowej i sprawiał tym niesamowite wrażenie. (NB, w ten sposób można wyjaśnić także zjawiska zaobserwowane na rzece Mża na Ukrainie, o których pisał Anton A. Anfałow na łamach kilku polskich pism. Niestety, nie wyjaśnia to powstawania takich kręgów na jeziorach... – uwaga tłum.)Inną zagadką lodową, o której informowano UFO Sverige były tajemnicze przestrzeliny w lodzie. Pokazały się one już w listopadzie na świeżym lodzie rzeki Ljusan koło Lillävens. Jedna z teorii twierdzi, że było to spowodowane uderzeniem meteorytu(ów). Inna twierdzi, ze spowodował je silny wypływ ciepłej wody spod dna. Fenomen ten nie został jeszcze wyjaśniony, a szerzej na ten temat pisałem już w UFO-Aktuellt nr 1/2001.

Foto – Eva Carlsson & Stig Andersson


Przekład z j. szwedzkiego –

Robert K. Leśniakiewicz ©