piątek, 27 marca 2015

Jeszcze o olbrzymach


Niedawno w Farchorskim Rejonie Chatłanskiej Obłasti w Tadżykistanie, archeolodzy znaleźli szkielet człowieka o długości 2,5 m.

Szkielet olbrzyma znajdował się na głębokości 10 m na terenie dawnego grodu. W mogile znajdowała się także królewska korona, szabla, brązowe zwierciadło i figurka Buddy. Kim był tajemniczy olbrzym, i jaki jest wiek jego grobu – na razie nie wiadomo. Archeolodzy wysłali swe znaleziska do Akademii Nauk Tadżykistanu do dalszych badań.Tekst i ilustracje – „Tajny XX wieka” nr 40/2014, s. 10

Przekład z j. rosyjskiego – Robert K. Leśniakiewicz ©